Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.Ризик як економічна категорія

Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.Ризик як економічна категорія

Назва:
Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.Ризик як економічна категорія
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,31 KB
Завантажень:
233
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
“Прийняття рішень
в умовах ризику і невизначеності.
Ризик як економічна категорія”


Поняття ризику пов'язується з усвідомленням небезпеки, за-грози, ненадійності, невизначеності, непевності, випадковості, збитку. На думку дослідників, термін «ризик» походить від ла-тинського слова «resecum» — скеля або небезпека зіткнення з нею. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише асоціюва-лося з багатозначними негативними проявами життєвих ситуацій, а й часто вживалося як їх синонім.
В економічній літературі відомі численні спроби сформулю-вати теоретичні визначення поняття ризику. Найбільш послідов-ним серед них є твердження, згідно з яким ризик у своїй першо-основі є невизначеністю.
Стан невизначеності можливий у кожній суспільно-еконо-мічній ситуації, якщо наперед не можна виявити причинно-наслідкового зв'язку між основними елементами процесу гос-подарської діяльності чи суспільного буття. Невизначеність породжується непередбачуваністю кінцевого результату, який може або збігатися з очікуваним, або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з потенційно мож-ливих значень. Така невизначеність зумовлюється, як правило, суб'єктивним сприйняттям реальних явищ. Поняття ризику, на противагу поняттю невизначеності, має практичне застосу-вання, а тому його зміст потребує об'єктивного визначення. Отже, потрібний перехід від суб'єктивно сприйманої непевно-сті, випадковості до об'єктивного поняття ризику, що на ній базується. Єдиний спосіб такого переходу — оцінити непев-ність (випадковість) кількісними методами, надавши їй реаль-них числових значень. Звідси випливає: ризиком буде визна-но лише таку невизначеність, яку можна оцінити кіль-кісно.
Дати найточнішу кількісну оцінку невизначених величин мо-жна, обчисливши ймовірність їх появи. Ця ймовірність має ту ха-рактерну особливість, що вона одночасно як два необхідні ком-поненти загальної оцінки враховує такі взаємодоповняльні випадковості:
1) частоту настання події щодо місця та часу;
2) розмір збитку, тобто абсолютну величину від'ємного відхи-лення фактичного результату від очікуваного.
Отже, показник ризику за своїм змістом — це не лише ймовір-ність появи непевної (випадкової) події, а й імовірність настання негативного результату.
Ідея кількісного підходу до оцінки ризику ґрунтується на тому, що невизначеність може бути поділена на два види.
Якщо невизначені параметри спостерігаються досить часто за допомогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип невизначеності має назву статистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти розглядаються як наближене значення ймовірностей подій.
Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце нестатистична невизначеність. У цьому випадку використовується суб’єктивна ймовірність, тобто експертні оцінки її величини. Концепція суб’єктивної ймовірності грунтується не на статистичній частоті появи події, а на ступені впевненості експерта в тому, що задана подія відбудеться.
Методологічною базою аналізу і ризику інвестиційних проектів є розгляд вихідних даних як очікуваних значень певних випадкових величин з відомими законами ймовірнісного розподілу. Математичний апарат, використовуваний при цьому підході, розглядається докладно в курсах теорії ймовірності та математичної статистики.
Прийняття рішень є важливою частиною будь-якої управлінської діяльності. Завдяки процесу прийняття рішень здійснюється координація діяльності компанії - головна функція менеджера.
У управлінні організацією прийняття рішень здійснюється менеджерами різних рівнів і носить більш формалізований характер, ніж це має місце бути в приватному житті.
Справа в тому, що тут рішення торкається не тільки однієї особистості, частіше за все воно відноситься до частини або до цілої організації, і тому підвищується відповідальність за прийняття організаційних рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Прийняття рішень в умовах ризику і невизначеності.Ризик як економічна категорія

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок