Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання.

Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання.

Назва:
Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,20 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна з менеджменту
Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання.


План
Організаційна структура управління.
Організація та контроль виконання рішень.
Предмет науки та методи її пізнання.
Організаційна структура управління
Організаційний механізм господарювання містить:
правила, організаційно правові нормативи і стандарти, що визнача-ють та регулюють структуру управління, обов'язки, права та відповідальність органів управління і управлінських працівників, організацію процесу їхньої діяльності;
розподіл робіт між різними виконавцями;
оснащення управлінської праці засобами оргтехніки, чисельність працівників в управлінні, матеріальне і моральне стимулювання їхньої праці. Отже, організаційний механізм охоплює організацію структури управляючої системи (статики) і організацію процесу функціонування системи, якою управляють (динаміки).
В економічній літературі сформульовано емпіричні правила організації управління: єдність мети; розумна ієрархія; стійкість; безперервне удос-коналення; пряме підпорядкування; обсяг контролю; порівнянність, відповідність даним повноваженням; виключення, пріоритет завдань; комбінування.
Ці правила мають неоднакову актуальність для різних трудових колективів і їх слід застосовувати в різному поєднанні.
Центральним елементом організаційного механізму є структура управління, за допомогою якої поєднуються різні сторони діяльності підприємства (технічна, економічна, виробнича, соціальна), регламенту-ються внутрішні виробничі зв'язки і досягається стійка система службо-вих взаємовідносин між структурними підприємствами і працівниками апарату управління. Отже, від структури управління значною мірою за-лежить дієвість усього господарського механізму.
Структура управління – це упорядкована сукупність взаємозв'яза-них елементів системи, що визначає поділ праці та службових зв'язків між структурними підрозділами і працівниками апарату управління з підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень. Вона організаційно закріплює функції за структурними підрозділами й працівниками і регламентує потоки інформації у систему управлінської структури, виражається в схемі й параметрах структури управління, штат-ному розкладі, певному співвідношенні структурних підрозділів і працівників апарату управління, положеннях про відділи та служби, у системі підпорядкування і функціональних зв'язків між персоналом управління.
Структуру управління за горизонталлю поділяють на окремі ланки, а по вертикалі - на ступені управління.
Ланки управління становлять організаційно відособлені структурні підрозділи (відділи, служби, групи), кожний з яких виконує визначену сукупність завдань згідно з вимогами функціонального поділу праці та її кооперації при опрацюванні, прийнятті та реалізації рішень. Ланки управління взаємозв'язані прямими і зворотними зв'язками за горизон-таллю і вертикаллю.
Ступінь (рівень) управління – це сукупність управлінських ланок, які перебувають на відповідному ієрархічному рівні управління і відображають послідовність їх підрозділів знизу доверху. Сукупність ла-нок управління (структурних підрозділів), об'єднаних за ознакою подібності виконуваних функцій, утворює службу управління (економічну, комерційну, інженерну тощо).
Для виконання функції управління виробництвом створюється апа-рат управління.
Структура апарату управління виробництвом - це кількість і склад ланок та ступенів управління, їх підлеглість і взаємозв'язок. Вона актив-но впливає на процес функціонування системи управління розвитком ви-робництва.
На структуру апарату управління впливають такі фактори:
характер виробництва та його галузеві особливості: склад продукції, яка виробляється, технологія виготовлення, тип виробництва та рівень його технічної оснащеності;
форми організації управління виробництвом (лінійна, лінійно-функціональна, матрична);
ступінь підлеглості структури апарату управління ієрархічній структурі виробництва;
співвідношення між централізованою і децентралізованою форма-ми управління;
співвідношення між галузевою і територіальною формами управ-ління (за продуктом, за регіоном);
рівень механізації та автоматизації управлінських робіт, кваліфіка-ція працівників, ефективність їх праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Організаційна структура управління. Організація та контроль виконання рішень. Предмет науки та методи її пізнання.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок