Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Бізнес-план меблевої фабрики « Маркет Плюс «

Бізнес-план меблевої фабрики « Маркет Плюс «

Назва:
Бізнес-план меблевої фабрики « Маркет Плюс «
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,11 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Бізнес-план меблевої фабрики « Маркет Плюс «
ВИКОНАВЧЕ РЕЗЮМЕ
Даний бізнес-план представляє приватне підприємство« Маркет Плюс « потенційним інвесторам із метою залучення капіта-лу в розмірі 150 тис. грн., що дозволить організувати вигідну реалізацію елітних меблів.
КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУ
ПП "Маркет Плюс" працює зі своїми покуп-цями за традиційно сформованою схемою. Спочатку фор-мується портфель замовлень під одне постачання. Потім клієнти відповідно до укладених договорів виплачують аванс у розмірі 30% вартості замовлення. Остаточна оплата прово-диться по факту розміщення меблів за місцезнаходженням покупця. У річному масштабі підприємство повинно здійсни-ти по 8 постачань побутових і офісних меблів. Обсяги поста-чань розглядалися у розділі 3. Взаєморозрахунки з італійсь-кими фірмами-постачальниками виконуються на попередніх умовах.
ПІДПРИЄМСТВО
ПП "Маркет Плюс" є юридичною особою за законодавством Ук-раїни, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має відособлене майно і самостійний баланс,
рахунки в установах банку і круглу печатку, штампи і блан-ки зі своїм найменуванням, товарний знак.
ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ
На сьогоднішній день на українському ринку меблів:*
завершується поділ ринку на сегменти відповідно до основних товарних груп: побутові меблі, меблі для офісу, спеціальні меблі. Разом із тим, з ряду об'єктивних причин, стримується розвиток такого сегмента ринку як дачні меблі;*
кожний з основних сегментів ринку орієнтується на про-позицію певного асортименту; найбільш висока насиченість пропозиції (і, як наслідок, конкуренція) - у столиці, вели-ких промислових центрах і значно нижче - на периферії;*
намітилася стійка тенденція росту попиту на комплек-ти меблів.
Зараз на українському ринку меблів представлено до 70 найменувань і понад 3000 артикулів товарів. Співвідношен-ня найменувань по товарних групах приблизно таке: більш 20 найменувань офісних товарів (1200-1300 артикулів), 35-40 найменувань побутових меблів (1100-1300 артикулів) і 10-15 найменувань спеціальних меблів (500-700 артикулів).
Якщо вітчизняний ринок порівняти з європейським за кількістю артикулів практично неможливо, то за кількістю найменувань український ринок наближається до нього і пропонує до 80% українського асортименту меблів. Тому здивувати вітчизняного споживача чимось абсолютно новим дуже складно.
Ринок меблів, так само як інші українські ринки, про-йшов у своєму розвитку ряд етапів.
До 1987 року на ринку меблів майже відсутні були сегмен-ти офісних і спеціальних меблів. Сфера ринкових відносин обмежувалася, в основному, побутовими меблями, а поста-чання для установ і організацій мали планово-розподільний характер.
У сегменті побутових меблів були представлені близько 30 найменувань товарів із загальною кількістю артикулів 300-400 одиниць. В основному це були меблі вітчизняного виробництва (до 80% пропозицій) і виробництва країн РЕВ.
Важливим фактором розвитку попиту в цей період була можливість планування покупок, чому сприяв стабільний рівень життя населення. Крім того, високий ступінь задо-волення попиту забезпечувався повсюдним використанням кредиту.
Характерною рисою цього періоду була широка пропози-ція порівняно недорогих меблів мінімального рівня якості. Разом із тим, придбання якісних вітчизняних та імпорт-них меблів утруднювалось. Обмеження були викликані ма-лою питомою вагою якісних меблів у загальній кількості пропозицій.
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПІДПРИЄМСТВА
ПП "Маркет Плюс" є юридичною особою. Згідно з законодав-ством України воно користується правами і виконує обо-в'язки, пов'язані з її діяльністю, має відособлене майно і самостійний баланс, рахунки в установах банку і круглу печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, товар-ний знак.
Основною діяльністю підприємства є насичення ринку то-варами і послугами, розширення їхньої номенклатури і підви-щення якості, одержання на цій основі прибутку, розвиток ділового і культурного співробітництва як усередині держа-ви, так і за кордоном, а також створення додаткових робо-чих місць для використання праці громадян, не зайнятих у суспільному виробництві.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Інше на тему: Бізнес-план меблевої фабрики « Маркет Плюс «

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок