Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Магістерська робота Кредитування у сфері підприємництва

Магістерська робота Кредитування у сфері підприємництва

Назва:
Магістерська робота Кредитування у сфері підприємництва
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
119,36 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
Кредитування у сфері підприємництва
Поняття кредитування та кредитів
агальні положення. Правові основи надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єк-тами, що виникають у процесі кредитування, докладно регулює Положення Національного банку України "Про креди тування",
затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.95 р. № 246.
У цьому нормативному акті кредитна операція визначаєгься як договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у ба-лансах кредитора та позичальника.
Суб'єктами кредитних правовідносин є кредитор та позичальник.
Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту господарської діяльності у тимчасове користу-вання.
Позичальник - суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове к мстування кошти на умовах повернення, платності і строковості.
Кредит - це позичковий капітал банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільовою характеру вико-ристання.
У Законі "Про оподатковування прибутку нідмриємсів" кредит визначений нк коїшги та матеріальні' цінності, що надаються резидентами або нерезидентами в користування юридичним або фізичним особам на певний строк і під відсоток.
Згідно з * їм Законом кредит поділяється на фінансовий кредит, ТОР.ІФНКЙ кредиті кредит під цінні напери, то засвідчують
ВІДНОСНИЙ ПОЗИКИ.
<!*;и ?*и'0іі.їй креди І - кошти, що наддкмься банком рези-дентом т идгтгом, кваліфікованім ям банківська установа в;дн-л:'і.. .. і '?,іі<инодавства країни перст'ванни нерезидента, або
резидентами і нерезидентами, які мають статус небанківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством у позику юридичній або фізичній особі на певніш строк, для цільового використання і під відсоток.
Товарний кредит - товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним особам на умовах угоди, яка передбачає відстрочку остаточного розрахунку на певний строк і під відсоток.
Товарний кредит передбачає передачу права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного одержання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовником) незалежно від терміну погашення заборгованості.
Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики, -це кошти, що залучаються юридичною особою - боржником (дебітором) від інших юридичних або фізичних осіб як компен-сація вартості випущених (емітованих) таким дебітором облігацій або депозитних сертифікатів.
Відповідно до Закону "Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяль-ності" від 01.12.98 р., до ст.1 Закону України "Про оподаткову-вання прибутку підприємств" внесені зміни: види кредитів допов-нені інвестиційним податковим кредитом.
Інвестиційний податковий кредит визначений як відстрочка плати податку з прибутку, надана суб'єкгу підприємницької діяльності на певний строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, із подальшою компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отриманий внаслідок реалізації інноваційних програм.
Відповідно до Положення про кредитування суб'єкти госпо-дарської діяльності можуть використовувати такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий і консорціумний. ... „
Банківський кредит надається суб'єктам кредитування всіх форм власності в тимчасове користування на умовах, визначених кредитним договором.
Банківський кредит поділяється на окремі види за різними ознаками. Так, якщо критерієм класифікації є строки використан-ня, то банківські кредити можуть бути:
а) короткострокові - до 1 року (можуть надаватися банками у разі тимчасових фінансових труднощів, що виникзютв у зв'язку з витратами виробництва та обігу, не забезпеченими надходжен-нями коштів у ві/шопідному періоді);
6) передачі векселя відповідно до чинного законодавства іншій ' юридичній особі (крім банків та інших кредитних установ); ;
в) переоформлення комерційного кредиту на банківський.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71 
Інше на тему: Магістерська робота Кредитування у сфері підприємництва

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок