Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Інвестиційний менеджмент

Інвестиційний менеджмент

Назва:
Інвестиційний менеджмент
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
82,48 KB
Завантажень:
622
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
“Інвестиційний менеджмент”


ЗМІСТ
 
Вступ 3
Опорний конспект лекцій з курсу «Інвестиційний менеджмент»
Розділ 1. Інвестиції як об'єкт економічного регулювання 4
Розділ 2. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів….. 14
Розділ 3. Економічний зміст і призначення фінансових інвестицій 24
Розділ 4. Аналіз сучасного стану портфельних інвестицій в Україні 37
Розділ 5. Управління портфелем цінних паперів акціонерного товариства
і методи його оптимізації 45
Тестове завдання 57
Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт 61
Варіанти контрольних робіт 62
Питання для самоконтролю з курсу «Інвестиційний менеджмент» 64
Література 66


ВСТУП
Предметом даного навчального курсу є інвестиційна діяльність підприємств та організацій.
Метою викладання дисципліни “Інвестиційний менеджмент” є формування у студентів знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.
Завданням даного курсу є набуття студентами теоретичних знань про сутність, методології і методики менеджменту інвестиційної діяльності.
Студент повинен вміти:
визначати специфіку інвестиційного процесу у сфері реальних та фінансових інвестицій,
характеризувати складові та описувати аналізувати механізм функціонування інфраструктури ринку цінних паперів та грошових зобовязань,
поводити вивчення головних показників економічної ефективності інвестиційного портфелю;
аналізувати як ефективність інвестиційного проекту загалом, так і окремі його показники та використовувати їх у перспективному плануванні та пронозуванні;
двати характеристику інвестиційного клімату в Україні та окремих секторах господарювання;
врішувати комплексні господарські проблеми пов’язані із здійсненням та залученням інвестицій на підприємстві.


І. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
З КУРСУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Розділ 1
ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ФОРМИ ІНВЕСТИЦІЙ
Виробнича і комерційна діяльність підприємств і корпорацій пов'язана з об'ємами і формами здійснюваних інвестицій. Термін інвестиції походить від латинського слова «invest», що означає «вкладати».
В більш широкому трактуванні вони виражають вкладення капіталу з метою його подальшого збільшення. При цьому приріст капіталу, отриманий в результаті інвестування, повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від наявних засобів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик і відшкодувати втрати від інфляції в майбутньому періоді.
Інвестиції включають всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької діяльності, в результаті якої утворюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Інвестиційна діяльність — вкладення інвестицій і здійснення практичних дій для отримання прибутку або іншого корисного ефекту.
Інвестиції в активи підприємства відображаються у лівій частині бухгалтерського балансу, а джерела їх фінансування — у правій (в пасиві балансу). Вони можуть бути спрямовані в капітальні, нематеріальні, оборотні і фінансові активи. Останні виступають у формі довгострокових і короткострокових фінансових вкладень.
Інвестиції в основний капітал (основні засоби) здійснюються у формі капітальних вкладень і включають витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання устаткування, інструментів і інвентаря, проектної продукції і інші витрати капітального характеру. Капітальні вкладення нерозривно пов'язані з реалізацією інвестиційних проектів. Інвестиційний проект — обгрунтовування економічної доцільності, обсягів і термінів проведення капітальних вкладень, включаючи необхідну документацію, що розробляється відповідно до прийнятих стандартів (нормам і правил), а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 Інше на тему: Інвестиційний менеджмент

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок