Головна Головна -> Інше українською -> Менеджмент -> Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

Назва:
Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,56 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування


План
Вступ ……………………………………………………………………………………2
1. Ефективність управлінської діяльності i шляхи пп формування ……………..3
1.1. Вимоги до сучасного управлінця ……………………………………… 3
1.2. Розподіл праці менеджерів ……………………………………………….6
1.3. Категорії ефективності та продуктивності праці ……………………….7
Заключеня ……………………………………………………………………………..10
Список використаноп лiтератури …………………………………………………….11
Вступ
Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товрано-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкуретноздатність та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні. В ринковій економіці підприємство самостійно приймає рішення, розробляє стратегію свого розвитку, знаходить потрібні для їх реалізації засоби, наймає працівників, придбає обладнання та матеріали, вирішує багато структурних питань, в тому числі таких, як створення, злиття, ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої та перебудова організаційної структури управління. Підприємства набувають рис самостійності, які характерні для умов ринкової екноміки. Це вимагає значного розширення сфери управління, збільшення обсягу та ускладнення характеру робіт, що виконуються менеджерами. Також зростає відповідальність за якість та своєчасність прийняття тих чи інших рішень. Науково-технічний прогрес перетворюється на потужний засіб управлінських нововведень, направлених на створення умов для ефективної роботи. У зв’язку з цим, менеджмент на підприємстві, що працює у ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить ефективність процесу управління, а отже й ефективність діяльності всього підприємства. Оцінка управлінського персонала - це невід'ємна та одна з найважливіших частин в структурі управління роботою управлінського персоналу. Вона представляє собою певну систему, яка має досить складну структуру та дозволяє виконувати регулятивну функцію по відношенню до діяльності управлінських працівників та керівників, що оцінюються.


1. Ефективність управлінської діяльності i шляхи пп формування
1.1. Вимоги до сучасного управлінця.
Управління підприємством – процес, в основі якого лежить вплив на колектив підприємство та всі сторони його діяльності з метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на кожному підприємстві та організації виконують управлінські кадри. А отже, ефективний процес управління на підприємстві обумовлює результативність діяльності всього підприємства. Але процес управління виконують люди, а отже ефективність процесу управліня залежить від ефективності діяльності управлінського персоналу підприємства, яка в свою чергу складається з ефективності діяльності окремих груп працівників та груп працівників різного рівня освіти, кваліфікації, тощо.
Менеджмент організації, що працює в умовах ринку, висуває високі вимоги до управлінського пресоналу. Сучасний управлінець – це людина, яка володіє як загальними основами науки управління, так і специфічними знаннями та вміннями в області стратегії управління, інновацій, маркетингу, управління персоналом та виробництвом.
Для того, щоб виконувати свої складні функції, менеджери повинні мати специфічні знання та обладати здатністю використовувати їх у повсякденній роботі по управлінню підприємством.
Вимоги до їх професійної компетенції можна умовно розділити на дві групи. Першу складають знання та вміння (мистецтво) виконувати професійну роботу в такій спеціальності як менеджмент. Вони складаються з:
вміння обгрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких характерні висока динамічність та невизначеність;
високу інформованість - “інформація – це знання” - з питань розвитку галузі, в якій працює підприємство: стан досліджень, техніки, технології, конкуренція, динаміка попиту та продукцію, тощо;
знайомство з досвідом менеджменту на інших підприємствах та в інших галузях;
здатність управляти ресурсами, планувати та прогнозувати роботу підприємства, володіти засобами підвищення ефективності управління;
вміння використовувати сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та зв’язку;
вміння відбирати методи та засоби досягнення найкращих результатів виробничої господарської діяльності при найменших фінансових, енергетичних та трудових затратах;
наявність спеціальних знань в галузі організації та управління виробництвом (теоретичних основ, передових сучасних методів та форм, рекомендацій сучасної вітчизняної та закордонної науки управління), а також вміння використовувати їх у своїй практичній діяльності;
вміння раціонально підбирати та розташовувати кадри;
вміння мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань;
здатність та вміння підтримувати дисціпліну та відстоювати інтереси справи;
вміння доцільно планувати роботу апарату управління;
розподіляти права, повноваження та відповідальність серед підлеглих;
координувати діяльність всіх служб та підрозділів як єдиної системи управління організацією;
вміння планувати та організовувати особисту діяльність, поєдувати у ній основні принципи управління, використовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні та ефективні методи та стиль роботи;
вміння проявляти високу вимогливість до себе та підлеглих;
конкретність та чіткість у вирішенні оперативних питань та повсякденних справ;
враховувати та контролювати результати своєї дільності та роботи колективу;
стимулювати працівників брати на себе відповідальність у виконання своїх рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Інше на тему: Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок