Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Оперативне планування, його суть, завдання і система

Оперативне планування, його суть, завдання і система

Назва:
Оперативне планування, його суть, завдання і система
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,65 KB
Завантажень:
404
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З дисципліни: “Економіка підприємства”
«Оперативне планування, його суть, завдання і система»


З м і с т
1. Вступ ................................................................................................................. 3
2. Принципи та види планування....………....………………………………..... 4
3. Система оперативного планування ................................................................ 5
4. Суть оперативного планування ...................................................................... 6
5. Література ......................................................................................................... 9
Вступ
Найважливішою функцією управління підприєм-ством є планування його діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.
Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам однонапрямленості і скоординованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.
За нових умов господарювання й переходу до ринкового регу-лювання підприємство самостійно здійснює весь комплекс плано-вої роботи. Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації «зверху» всієї його діяльності і надання підприємству широких прав щодо визначення та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та готовності нести відповідальність за кінцеві результати госпо-дарювання. Усе це має відбитися в планах діяльності підприєм-ства. Відкрита система підприємства як його нова якість за ринко-вих умов і пряма залежність від взаємодії попиту та пропонування зумовлюють необхідність створення системи планування та управ-ління підприємством, здатної швидко й ефективно реагувати на ринкові потреби.
Поряд із загальними принципами управління та планування (оскільки останнє є функцією першого) існують і специфічні принципи планування, а саме: цільова напрямленість (цілепокладання), системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкта та пред-мета планування.
Принципи та види планування
Найважливішим принципом планування є вибір та обґрунту-вання цілей (цілепокладання), кінцевої мети, результатів діяль-ності підприємства. Чітко визначені кінцеві цілі є вихідним пунктом планування. Беручи загалом, виокремлюють п'ять основних цілей (або груп цілей) підприємства:
господарсько-економічну, зумовлену вимогами забезпечен-ня високої ефективності виробничої системи, випуску суспільне необхідної конкретної продукції;
виробничо-технологічну, що відображає основне функціо-нальне призначення підприємства — випуск певної продукції на-лежної якості;
науково-технічну, тобто постійне прискорення науково-тех-нічного прогресу, що матеріалізується в постійному поліпшенні продукції та оновленні технічної бази виробництва;
соціальну — якомога більш повне забезпечення матеріаль-них і духовних потреб працівників підприємства;—
екологічну — забезпечення вимоги відтворюваності ресурсів та виготовлення екологічно безпечної (чистої) продукції.
Ефективність і реальність планів значною мірою залежить від ступеня реалізації принципу системності. Цей принцип передбачає, щоб планування охоплювало всі сфери діяльності підприємства, усі тенденції, зміни та зворотні зв’язки в його системі.
Важливою проблемою та вагомою передумовою реалістичності планування є забезпечення його безперервності. Принцип безперервності означає:
підтримування безперервної планової перспективи, формування й періодичну зміну горизонту планування, що залежить від загальних соціально-політичних та економічних передумов, темпів науково-технічного прогресу в галузі, тривалості впливу управлі-нських рішень, вірогідності передбачення майбутнього;
взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів;
своєчасне коригування перспективних і поточних планів, виходячи із держаних сигналів щодо зовнішніх (регіон, економі-ка в цілому) та внутрішніх усередині самого підприємства) зміну мов господарювання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Оперативне планування, його суть, завдання і система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок