Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів

Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів

Назва:
Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,02 KB
Завантажень:
432
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Фінанси підприємств”
на тему:
Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів


ПЛАН
Вступ
Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності
Показники стану і використання оборотних коштів
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Становления і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове се-редовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансо-вої діяльності.
Фінанси підприємств є основою фінансової системи краї-ни. Фінансовий стан підприємств суттєво впливає на фінансо-ве становище країни в цілому.
Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів госпо-дарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності.
За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій еконо-міці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, роз-робити план дій щодо виходу із фінансової скрути.
Фінанси підприємств як складова частина фінансової системи займають визначальне місце у структурі фінансових відносин суспі-льства. Вони функціонують у сфері суспільного виробництва, де створюється валовий внутрішній продукт, матеріальні та нематері-альні блага, національний дохід — основні джерела фінансових ре-сурсів. Саме тому від стану фінансів підприємств залежить можли-вість задоволення суспільних потреб, поліпшення фінансового ста-ну країни. Фінансове положення країни великою мірою визначаєть-ся стійкістю та надійністю фінансового стану підприємств.
Фінанси підприємств безпосередньо пов'язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними фінансовими ре-сурсами. Однак самі кошти чи фінансові ресурси не розкривають поняття «фінанси», якщо не з'ясувати суті економічної природи останніх. Такими суттєвими загальними властивостями, які лежать в основі фінансів, є закономірності відтворювального процесу та гро-шові відносини, що виникають між учасниками суспільного вироб-ництва на всіх стадіях процесу відтворення, на всіх рівнях господа-рювання, у всіх сферах суспільної діяльності.
В даній роботі планую розглянути такі питання як: фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності та показники стану і використання оборотних коштів.
1. Фактори, що впливають на суму грошових надходжень
від основної діяльності
У процесі виробничо-господарської діяльності підприємств постійно здійснюється кругообіг коштів. Укладання коштів у вироб-ництво з метою виготовлення товарів і отримання виручки від їх продажу характеризує кругообіг коштів підприємств.
Забезпечення грошових надходжень, які потрібні для відшкоду-вання витрат виробництва й обігу, своєчасне виконання фінансових зобов'язань перед державою, банками та іншими суб'єктами госпо-дарювання, формування доходів і прибутку є найважливішою сто-роною діяльності підприємств.
Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, які мобілізуються на фі-нансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. Структура вхідних грошових потоків залежить від сфери діяльності та організаційно-правової форми підприємства. У світовій практиці 60-70 % фінансових ресурсів надходить на підприємства за рахунок внутрішніх джерел. Внутрішні грошові надходження згідно з чин-ною практикою обліку і звітності включають:
1) виручку від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
2) виручку від іншої реалізації;
3) доходи від фінансових інвестицій;
4) доходи від інших позареалізаційних операцій.
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг залежить від ос-новної діяльності підприємств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Фактори, що впливають на суму грошових надходжень від основної діяльності. Показники стану і використання оборотних коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок