Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Шпаргалки з економіки підприємства

Шпаргалки з економіки підприємства

Назва:
Шпаргалки з економіки підприємства
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
36,74 KB
Завантажень:
122
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Шпаргалки з економіки підприємства
Білет 1
1.Охарактер. економічну модель і структуризацію виробничої системи підприємства.
У неокласичній теорії підприємство розглядається як цілісний об'єкт, який залучає вихідні ресурси у виробництво та перетворює їх у продукцію. Модель підприємства відображає залежність ре-зультатів виробництва від витрачених факторів, розміру та спів-відношення факторів, які використовуються.
В інституціональній теорії підприємство розглядається як організація, що створена людьми для ефективнішого викорис-тання обмежених ресурсів. В еволюційній теорії фірма розглядається як один із об'єктів системи, яку можна порівняти з біологічною популяцією.
Підприємницька модель фірми ґрунтується на уявленні про підприємство як сферу реалізації підприємницької ініціативи та наявних у підприємця або доступних для залучення ресурсів
Сучасне підприємство — це складна відкрита виробничо-господарська і соціальна система, яка:*
складається із взаємозалежних частин (виробництв, цехів, ді-льниць, служб тощо), діяльність яких впливає на кінцевий ре-зультат виробництва;*
взаємодіє із зовнішнім оточенням, з якого в систему надхо-дять необхідні для виробничої діяльності фактори виробництва (входи) та в якому реалізуються і використовуються результати виробництва (виходи) — продукція, роботи, послуги;*
здійснює діяльність, спрямовану на задоволення потреб су-спільства (зовнішнього середовища системи);*
має властивості, що притаманні складним відкритим ціле-спрямованим системам.
Форми спеціалізації виробничих підрозділів. Існують дві основні форми спеціалізації — технологічна та предметна. Технологічна структура передбачає виконання цехами підприємства певної частини технологічного процесу. Підрозділи створюються за принципом технологічної однорідності. Прикладами цехів технологічної спеціалізації є: на машинобудівному заводі — ливарні, ковальські, механічні, термічні; на текстильному підприємстві — прядильні, ткацькі, обробні.
Технологічна форма спеціалізації цехів і технологічна виробнича структура характерні для підприємств одиничного та дрібносерійного виробництва, які випускають різноманітну та нестійку номенклатуру виробів.
Предметна форма спеціалізації цехів і предметна виробнича структура характерні для підприємств крупносерійного та масо-вого виробництва, які випускають обмежену номенклатуру виро-бів у великих обсягах.
Орієнтація виробництва. Щодо орієнтації виробництва, то розширення предметної спеціалізації сприяє збільшенню кілько-сті виробничих процесів виготовлення наукомістких і капітало-містких виробів.
Отже, складність продукції та способів її виробництва обумо-влюють орієнтацію виробничих підприємств та безпосередньо впливають на прийняття структурних рішень.
Організаційне середовище та його елементи, наприклад ор-ганізаційна (управлінська) культура виробництва, характеризують потенційні можливості розвитку виробничої структури та створюють умови для формування нових структурних підрозділів.
Місце розташування виробництва та структурних підрозділів найчастіше визначається вимогами клієнтів у тому чи іншому регіоні.
2. У неокласичній теорії підприємство розглядається як цілісний об'єкт, який залучає вихідні ресурси у виробництво та перетворює їх у продукцію.
Господарський механізм
ВВП - аналіз з'ясовує зв'язок між витратами, рівнем операційної активності та прибутком. Термін «операційна актив-ність» характеризує результативність діяльності підприємства.
сировина та основні матеріали — предмети, що створюють матеріальну основу продукції;
параметри адаптації устаткування.
Білет 2
1. Дати визначення структуризації виробничої системи п-ва, структури п-ств.
Внутрішня побудова підприємства, його виробничої та органі-заційної системи безпосередньо впливає на створення контуру комунікаційних зв'язків між його підрозділами. Тому питання структуризації підприємства відіграють велику роль під час фор-мування його внутрішнього економічного механізму.
Підприємства «технологічного» типу функціонують на ос-нові базових технологічних процесів, заміна яких веде до зміни профілю підприємства і по суті до організації нового підприємст-ва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Інше на тему: Шпаргалки з економіки підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок