Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> інша робота: Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів / сторінка 2

Назва:
Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
..тільки від нижнього до верхнього рівня потреб
Відтворювальна структура інвестицій - це співвідношення довгострокових витрат на: просте і роширене відтворення основних фондів
Вкладення, здійснювані іноземними громадянами, юридичними особами та державами називають: іноземними інв-ціями
Властивість виробу виконувати свої функції при збереженні експлуатаційних показників у встановлених межах протягом певного проміжку часу, характеризує його: надійність
Внутрішня норма дохідності — це: дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід дорівнює нулю
Вхідна виробнича потужність п-ва - це: проектна виробню., потужність
Галузь п-ті—це: специфічна окремаланка матер.в-ва пр-ції чи надання послуг
Генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, головні цілі та розподіл ресурсів для їх досягнення називається: стратегію п-ва
Генеральні та галузеві тарифні угоди укладаються між: власниками п-в, на яких зайнята більшість найманих робітників та повноваженими органами держ викон влади
Головна мета бізнес-плану - це: випуск запланованого обсягу пр-ції
Головна тенденція зміни відтворю вальної структури інвестицій впродовж останніх років полягає: в значному збільшенні частки витрат на техн переобладнання та реконструкцію діючих п-в у більшості галузей виробн, сфери
Головне розбіжжя між п-вом та установою полягає в: тому, що установа відноситься до невиробн. сфери, не виробляють пр-цію, а надають послуги
Головною метою стратегічного управління підприємством в умовах ринку є: збільшення обсягів діяльності п-ва та його частки на ринку
Державне регулювання економіки в умовах ринку -це: вплив д-ви на дію законів ринку
Державний соціальний захист реалізується через...впровадження допомоги сім’ям з низькими доходами
Дивізіональна організаційна стр-ра уп-ня - це структура, де кожний виробн. підрозділ корпорації має власну досить розгалужену с-му уп-ня
Директирування - інтегрований вид управлінської діяльності, що складається з трьох компонентів: мотивації, лідерства, комунікації
Дисконтна ставка, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів називається-дисконтною ставкою проекту
Диференціація та координація самої управлінської праці, форм-ня рівнів упр-ня п-ва здійснюється за допомогою: вертикального поділу праці
Для п-тв з дискретним процесом в-ва мах можливий фонд часу роботи устаткування визначається, як: календарний фонд часу за мінусом часу необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування
До аспектів, що х-ть відмінності між стратегічним та тактичним плануванням відносять: частковий аспект, відмінності за охопленням сфер впливу, сутнісно-з містові відмінності
До власних джерел формування інвестиційних ресурсів підприємства не належать: емісія акцій п-ва
До доходів від невиробничої діяльності підприємства належать: доходи від реалізації нематер активів
До доходів від позареалізаційних операцій підприємства належать: доходи від пайової участі у діяльності спільних п-в
До загальних умов, які включаються в основну частину договору належать такі положення як: предмет договору і к-сть товарів
До малих пром. п-ств в У-ні відносяться господарюючи суб'єкти з чисельністю працюючих: до 200 осіб
До методів портфельного аналізу та вибору стратегії належать: метод "Мак-Кінгі"
До негрошових методів мотивації результативної діяльності працюючих належать: гнучкі робочі графіки
До основних економічних функцій держави не відноситься: планування оперативної діяльності суб"єктів ек. Відносин
До основних напрямів науково-технічного процесу в промисловості не відносяться: хімізація п-ті
До основних принципів податкової системи в Україні належать: принцип збалансованості загальнодержавних і місцевих податків
До основних тенденцій орг-ного прогресу відносяться: прискорення темпів р-тку окремих і посилення взаємозв'язків усіх сусп форм ор-ції виробництва, активізація людського чинника через здійснення кадрової п-ки
До погодинної форми оплати праці належать: проста почасова, почасово-преміальна, за посадовими окладами
До показників, що характеризують рівень прогресивності технології відносять: стр-ра техн процесів за трудомісткістю; частка нових технологій за обсягом, середній вік застосовуваних техн процесів, коефіцієнт викор-ня сировини і матеріалів
До показників, що характеризують технічний рівень устаткування відносять: продуктивність(потужність), надійність, питома металомісткість, середній строк екплуатації, частка прогресивних видів обладнання в заг к-ті
До принципів державного регулювання належать: мін втручання держ органів в ек процеси; вплив відповідних владних стр-р на р-ток соц-ек процесів за допомогою встановлюваних д-вою ек регуляторів і нормативів
До складу адаптивних стр-р уп-ня неналежать: дивізіон орг-ні стр-ри уп-ня
До сфери державного регулювання оплати праці згідно з чинним законодавством належить регулювання: мін з-п
Довговічність - це .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок