Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> інша робота українською: Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів / сторінка 5

Назва:
Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
19,10 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
..постачання необхідних матер ресурсів
Метод вибору генерал, стратегії, що базується на залежності розмірів витрат на в-во від його обсягу і відображає вплив лише внутрішніх чинників називається: метод кривих освоєння
Метод здійснення підприємницької діяльності , за якого достатньо відома фірма делегує іншому підприємству право використовувати своє ім'я та товарний знак в обмін на зобов'язання виготовляти або продавати її продукцію називають: франчайзингом
Метод оцінки рівня якості, що грунтується на наслідках аналізу сприймання органами почуттів людини без застосування технічних вимірювальних та реєстраційних засобів, називається: органоліптичним методом
Метод прогнозу, що грунтується на досвіді, знаннях та інтуїції спеціалістів, це: метод експерементальних оцінок
Метод складання плану, що засновується на використанні норм і нормативів і витрат живої та уречевленої праці для визначення змінних величин, це: нормативний метод
Методи управління - це: способи впливу на окремих робітників та вироби. колективи вцілому, необхідних для досягнення цілей п-ва
Метою проведення модернізації є: удосконалення діючого вироби, устаткування та проведення повного або часткового переобладнання виробництва
Механізм державного регулювання оплати праці реалізується через: мех-м оплати праці та мех-м соц захисту
Міжфункціональні зв'язки мають місце: між підрозділами одного й того ж рівня уп-ня
Мінімальна заробітна плата - це: встановлення д-вою розмір з-п менше якого не І може здійсн оплата за фактично виконану роботу (повний місяць)
На вибір орг-ної стр-ри уп-ня безпосередньо впливають: стратегія п-ва
Надвисокий рівень інтернаціоналізації інтегрує такі форми міжн. бізнесу та елементи міжнародного співробітництва як: комплекси територіально-виробн. і багатосторонніх зв"язків
На обсяг інвестицій впливає: рентабельність (прибутковість) проекту, можливі ризики
На п-вах, де здійсн. багатостадійні процеси в-ва, характерною ознакою яких є: послідовність процесів переробки сировини, використовується комбінаторська виробнича структура.
На якому етапі процесу економічного управління технічним розвитком підприємства передбачається узгодження вибраних рішень та їх інтегрування в єдиний комплекс заходів у межах програми технічного розвитку? програмування (плануванння)робіт
Найбільш суттєве значення для інвестора з позиції принципово різноманітних інвестиційних якостей має розподіл акцій по...простим і привілейованим
Найкращих результатів підприємство можна досягти за рахунок: мінімізації витрат на в-во
Наступним заходом після занесення підприємства до реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій є: поглиблений аналіз техніко-ек та фінан стану п-ва
Наукова політика - це: п-ка спрямована на досл-ня, розробку, і впровадження інновацій різного х-ру
Національним органом, що проводить і координує роботу з сертифікації продукції в Україні є: держ комітет У-ни із стандартизації, метрології і сертифікації
Нематеріальні активи – це…права на викор-ння об’єктів пром. та інтел. власності, а також інші майнові права
Нововведення, що призводять переважно до еволюційних перетворень у сфері діяльності конкретних п-тв, є: локальні новов-ня
Об'єктами організаційного прогресу є: удоскон. орг.вир-ва, рац. елем. госп.
Об'єктивний метод означає: оцінку рівня якості пр-ції за допомогою стендових випробовувань
Об'єктивними умовами виникнення і функціонування ринкового господарсті є: суспільний поділ праці
Об'єктивно обумовлені заг. напрями або сфери д-сті, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної праці, є: ф-ції упр-ня
Об'єктом винаходу може бутн: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізмі культура клітин рослин і тварин) і спосіб
Об'єктом корисної моделі може бути: конструктивне викор-ня пристрою
Обгрунтування економічної доцільності придбання акцій інвесторами зводиться по суті: до оцінки їхньої реальної в-ті, яка забезпечує отримання очікуваної норми інвестування прибутку
Обсяг реалізованої продукції - це: обсяг товарної пр-ції, виготовленої та відвантаженої за даний період
Оплата праці - це: будь-який заробіток, що за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги
Оптимальними вважаються витрати на виробництво і реалізацію продукції, які забезпечують .

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: Абсолютний рівень якості продукції: визн. шляхом обчислення вибраних показників якості без порівяння їх з відповідними аналогічних вітчизняних і зарубіжних виробів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок