Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносинз державними позабюджетними фондами

Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносинз державними позабюджетними фондами

Назва:
Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносинз державними позабюджетними фондами
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,96 KB
Завантажень:
278
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносин
з державними позабюджетними фондами


1. Методи збільшення статутного фонду підприємства
Основні цілі збіль-шення статутного капіталу підприємства:*
мобілізація фінансових ресурсів для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру, для модернізації існуючих потужностей, переобладнання чи розширення виробництва;*
збільшення частки капіталу, в межах якої власники підприєм-ства відповідають за його зобов'язаннями перед кредиторами, тобто підвищення кредитоспроможності суб'єкта господарювання та його фінансової стійкості;*
поліпшення ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки збільшення капіталу пов'язане, як правило, із залученням додаткових грошових ресурсів;*
акумуляція фінансового капіталу для придбання корпоративних прав інших підприємств, у тім числі з метою посилення впливу на та-кі підприємства, їх поглинання чи придбання їхніх потужностей.
Для залучення засобів збільшенням статутного капіталу не потрібна ні застава майна, ні гарантії третіх осіб. Крім того, ресурси, вкладені в статутний фонд підприємства, залишаються в його розпорядженні про-тягом довгострокового періоду. Структурно-логічну схему збільшення статутного капіталу підприємства зображено на рис. 11.6.
Слід мати на увазі, що акціонерне товариство має право збільшу-вати статутний фонд, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижчою за номінальну. Рішення про збіль-шення статутного капіталу приймається більшістю в 3/4 голосів ак-ціонерів, які беруть участь у правомочних зборах. Збільшення ста-тутного фонду товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено на рішення правління за умови, що таке передбачено статутом. Збільшення статутного фонду здійснюється трьома методами:
1) збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості;
2) збільшенням номінальної вартості акцій.
3) обміном облігацій на акції.
За збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості статутний фонд збільшується за рахунок таких джерел:*
додаткових внесків учасників та засновників;*
дивідендів (реінвестиції прибутку);*
індексації основних фондів.
У санаційних цілях статутний фонд, як правило, збільшується з метою мобілізації додаткових внесків інвесторів. Випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю підприємс-тва, забороняється. За збільшення статутного фонду підприємство, яке перебуває в кризі, може натрапити на проблему пошуку потенцій-них інвесторів, оскільки капіталовкладення в такого роду підприємст-ва пов'язані з підвищеним рівнем ризику. У такому разі з метою ком-пенсації ризиковості слід пропонувати різного роду пільгові умови вкладення капіталу. Ідеться передовсім про надання преференцій (пільг) щодо розподілу майбутніх прибутків (авансована виплата ди-відендів, підвищений розмір дивідендів), прийняття управлінських рішень, розподілу ліквідаційної маси тощо. Надання заохочувальних преференцій слід узгоджувати з чинними нормами законодавства. Окрім зазначених пільг, для залучення нових власників необхідно створити низку інших передумов. Сюди слід віднести наявність чіт-кої, реалістичної санаційної концепції; можливість порівняно швидкої окупності коштів, укладених у проведення санації; готовність до (ча-сткової") відмови від компетенції прийняття рішень.
Рис. 1. Структурно-логічна схема збільшення статутного фонду AT
Якщо ж готовність надати інвестиційний капітал продемонстру-ють колишні акціонери, тобто розміщення акцій нової емісії буде здійснюватися між існуючими акціонерами, то це свідчитиме про високий рівень довіри до підприємства його власників і може віді-грати вирішальну позитивну роль під час обговорення фінансових проблем з кредиторами.
Законодавством передбачено, що у разі збільшення статутного фонду акціонери (AT) та учасники (ТОВ) користуються переважним правом на купівлю додатково випущених акцій (паїв). Оголошення про розмір додаткової емісії та строки використання переважних прав розміщується в друкованих засобах масової інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Методи збільшення статутного фонду підприємства. Фінансова робота підприємства щодо взаємовідносинз державними позабюджетними фондами

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок