Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Шпаргалка

Шпаргалка

Назва:
Шпаргалка
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
53,80 KB
Завантажень:
418
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Шпаргалка


2. Сутність антикризового управління фінансами підприємств.
Під антикризовим управлінням фінансами слід розуміти особ-ливий режим діяльності фінансового менеджменту, який полягає в організації фінансової роботи на підприємстві з урахуванням необхідності профілактики та нейтралізації фінансової кризи. Для організації ефективного антикризового фінансового мене-джменту важливим є чітке розуміння об'єкта антикризового управління фінансами.
Об'єктом управління фінансами підприємства виступають його активи, капітал та фінансові пото-ки, пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фі-нансових ресурсів [4, с. 32]. Погоджуючись із таким підходом, зауважимо, що зазначений об'єкт управління, адаптований до антикризової специфіки, є також і об'єктом антикризового управління фінансами підприємства. Специфіку антикризового фінансового управління можна охарактеризувати двома тезами:
* по-перше, — це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи: системний аналіз си-льних та слабких сторін підприємства, оцінка ймовірності банк-рутства, управління ризиками (виявлення, оцінка та нейтраліза-ція), упровадження системи попереджувальних заходів тощо;*
по-друге, — це система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, у тому числі шляхом прове-дення санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання.
Сутність антикризового фінансового менеджменту можна роз-глядати з функціонального та інституційного погляду. Головне завдання антикризового фінансового менеджменту у функціона-льному його розумінні полягає в ефективному використанні фі-нансового механізму, спеціальних функцій та інструментів для запобігання банкрутству та забезпечення фінансового оздоров-лення підприємства.
З інституційного погляду до антикризового менеджменту мо-жна віднести суб'єктів антикризового управління: фізичних (чи юридичних) осіб, які уповноважені власниками суб'єкта господа-рювання чи силою закону виконувати діяльність, спрямовану на об'єкт управління, тобто здійснювати фактичне управління фінан-сами підприємства на період його оздоровлення.
4. Управління ризиками в системі антикризового фінансового менеджменту.
Управлінн фінансовими ризиками є складовою загальної фінансової стратегії підприємства і підлягає розробці цілої системи заходів з виявлення фінансових ризиків, оцінювання рівня їх концентрації та ймовірність виникнення, попередження небажаних наслідків ризикових подій та компенсації понесених втрат.
Кількісні методи оцінювання ймовірності можливих фінансових втрат є важливою складовою інструментарію обґрунтування фінансових рішень в умовах ризику. Разом із тим при розробці стратегії і тактики ризик менеджменту потрібно враховувати що не кожен вид ризику можна кількісно виміряти. У випадку коли рівень фінансового ризику точно вирішити не вдається процес обґрунтування доцільності управлінських рішень має базуватися на зщагальних правових прийнятих рішень в умовах ризику.
5. Фінансова санація як складова антикризового управління.
Санація підприємства – це комплекс заходів організаційного, виробничо-технічного, правового та фінансово-економічного характеру спрямовані на відновлення платоспроможності та конкурентоспроможності підприємства в довгостроковому періоді.
Фінансова санація виражає комплекс фінансових відносин щодо формування фондів фінансових ресурсів для відновлення платоспроможності підприємства та здійснення інвестиційних вкладів.
Етапи фінансової санації підприємства:
ідентифікація фінансової кризи;
причинно-наслідковий аналіз фінансової кризи;
прийняття рішення: санація чи ліквідація;
Санація:
відновлення платоспроможності підприємства
визначення цілей санації та формування стратегії.
Розробка санаційних заходів.
Розробка програми та плану санації.
Реалізація та оцінка ефективності
7.Прийняття рішення про санацію.
Рішення про фінансову санацію підприємства може бути прийнято в досудовому порядку та в рамках провадження справи про банкрутство.
В досудовому порядку рішення про санацію приймається, коли підприємство опинилося у фінансовій кризі, однак проти нього ще не порушено справи про банкрутство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 Інше на тему: Шпаргалка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок