Головна Головна -> Інше українською -> Мікроекономіка -> Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції

Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції

Назва:
Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,61 KB
Завантажень:
493
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А
з дисципліни
"м і к р о е к о н о м і к а"
Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції
В с т у п
Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності. Їх запаси завжди лімітовані, тому обмежені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає покращувати своє забезпечення благами без кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою, тому в людей залишається лише один вихід — економити.
Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах. Економічні явища можна досліджувати на різних рівнях. Якщо в якості об'єкта дослідження взяти національну економіку, то такий підхід називають макроекономічним.
Засновниками мікроекономіки вважаються вчені Жан Батіст Сей і Томас Мальтус. Теорія трьох факторів виробництва Сея та закон спадної доходності Мальтуса досі використовуються в мікроекономіці
У кінці XIX ст. з'явилась ціла плеяда економістів неокласичного напряму: А. Маршал, К. Менгер, Ф. Візер, Дж.Б. Кларк,
Е. Бем-Беверк та інші. Неокласики істотно модифікували теорію цін.
Зокрема, ними були введені такі поняття, як попит, пропозиція, ціна
рівноваги та інші. Покупець займає у неокласиків важливе місце в ціноутворенні, у класичній же школі акцентувалась увага на головній ролі виробника у процесі ціноутворення. До мікроекономіки у цей період активно ввійшли математичні методи, графіки, психологія.
У процесі вибору, що нав'язаний суспільству обмеженістю
ресурсів, люди постають перед необхідністю розв'язання трьох основних проблем, вирішити які допомагає наука мікроекономіка.
Мікроекономіка розкриває основні закономірності
функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і показує механізм прийняття рішень господарюючими суб'єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.
Основна проблема економічної теорії та господарської
практики — розв'язання протиріччя між бажанням індивідів
задовольнити свої безмежні потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в Їх розпорядженні .
 
Методи мікроекономічного аналізу
Сукупність засобів та прийомів пізнання суті еко-номічних процесів на рівні окремих господарюючих суб'єктів.
 
Загальнонаукові методи:
* порівняльний аналіз;
* синтез;
* індукція;
* дедукція;
* наукова абстракція;
* аналогія;
* графічне зображення;
* моделювання;
* абстрагування;
* функціональний аналіз;
* припущення при інших умовах;
* рівноважний підхід ;
Методи статистики і динаміки:
* граничний аналіз;
* економічна модель;
* економічні змінні;
Моделювання економічних явищ та процесів визначення ключових змінних, що характеризують сутність економічного процесу, який досліджується , висування припущень щодо умов існування моделі та ви-значення поведінкових передумов;
Важливе припущення «при інших постійних умовах»: тобто допускається, що всі змінні, за винятком тих, які в даний момент розглядаються, залишаються незмінними. Головна поведінкова передумова - гіпотеза про раціональну поведінку економічних суб'єктів. Раціональна поведінка — намагання досягти максимальных результатів за наявних обмежень. В мікроекономічному аналізі припускають, що індивіди максималізутоть корисність, фірми — прибуток, держава - суспільний добробут. Формування гіпотези щодо взаємодії ключових змінних та прогнозування реальних економічних подій;*
Гіпотеза — попередній, неперевірений практикою принцип, що спирається на спостереження, умоглядні ви-сновки, логіку або інтуїцію. Сформульовані гіпотези прав-лять економістові за орієнтир при доборі та систематизації емпіричних даних.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Інше на тему: Предмет і метод мікроекономічного аналізу, фірма в умовах досконалої конкуренції

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок