Головна Головна -> Інше українською -> Мовознавство -> Стилістична та соціолінгвістична варіативність темпу усного тексту (на прикладі жанру проповіді)

Стилістична та соціолінгвістична варіативність темпу усного тексту (на прикладі жанру проповіді)

Назва:
Стилістична та соціолінгвістична варіативність темпу усного тексту (на прикладі жанру проповіді)
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,38 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
УДК 8-54+413.22
Вербич Н.С., молодший науковий співробітник відділу граматики та фонетики Інституту української мови НАН України
Стилістична та соціолінгвістична варіативність темпу усного тексту (на прикладі жанру проповіді)
У статті розглянуто особливості часової організації жанру проповіді. Виявлено соціолінгвістичні та стилістичні чинники, які зумовлюють варіативність темпу усного тексту.
The work focuses on the analysis of the temporary characteristics of the sermon. It has been discovered the social and stylistic factors causing temporal variety of tempo of verbal text.За визначенням дослідників, темп є одним з найвагоміших критеріїв, за яким диференціюють мовні стилі взагалі та їхні жанри зокрема. Саме темп, швидкість вимови, часокількість звучання в усному мовленні щонайтісніше пов'язані зі змістом висловленого.
Часові характеристики мовлення є поліінфо- рмативними й зумовлені низкою факторів: екст- ралінгвальними - мовною ситуацією, що визначає критерій офіційності / неофіційності мовлення та його емоційну насиченість; ступінь складності повідомлюваної інформації тощо; соціально-психологічними - типом нервової системи мовця, його психічним станом у момент мовлення; національно-мовними традиціями соціуму тощо; власне мовними - логіко-семантичною структурою тексту, його функціональним призначенням, засобами мовного оформлення висловлювань тощо.
Метою роботи стало визначення темпораль- них особливостей проповіді, її сприйняття і співвіднесених з нею акустичних характеристик, тобто вивчення того, що на рівні часової організації робить мову проповіді виразною, впливовою, крім цього, що відрізняє мову проповідни- ка-священика від мови членів інших соціальних груп. Матеріалом є проповіді, виголошені священиками у церквах (І тип - церковна проповідь; мовці В, Я, Л), проповіді, виголошені пасторами протестантських церков (ІІ тип; сектантська проповідь; мовці П, К), і тексти проповідей, начитані дикторами українського радіо в ЛЕФ Інституту української мови за спеціальним завданням - звуковий текст у реалізації дикторів мав відповідати публічно виголошеній проповіді з виявленням сугестивного впливу (ІІІ тип; диктори Є, Р).
Для аналізу часових характеристик мовлення суттєвим є встановлення значень сумарного (з урахуванням тривалості пауз) та інтегративного (без урахування тривалості пауз) темпу. У нашому дослідженні за одиницю темпу взято склад, оскільки саме склад є „мінімальним відрізком усного мовлення на межі між акустичним сигналом і смислорозрізнювальним елементом мови" [2, 55]. Для з'ясування загального темпу висловлювання встановлено середньоскладову тривалість досліджуваних текстів. Для встановлення значення темпу у виокремленні проповіді як жанру релігійного стилю та особливостей вимови представниками різних соціальних груп (проповідник-священик, проповідник-пастор і диктор радіо, що має практичні навички виголошування текстів різних жанрів) розглянуто сере- дньоскладову тривалість окремих синтагм, фраз і промінантних складів в абсолютних і відносних одиницях.
Особливістю виголошення церковної проповіді є перевага середнього темпу вимови (61%). Кількість складів, вимовлених за секунду, становить 4,5 складу, 4,6 складу та 5 складів у різних промовців, що відповідає показникам середнього темпу українського усного мовлення. Однак більшість аудиторів характеризували темп таких текстів як уповільнений. Очевидно, таке сприйняття зумовлене, по-перше, характером темпу, який у проповіді, виголошеній священиком, майже не змінюється впродовж виступу, він - стабільний, рівний; по-друге, особливостями паузального членування. Цікаво, що в таких текстах не зафіксовано дуже повільної та пришвидшеної вимови окремих фраз.
Темп протестантської проповіді аудитори характеризували як уповільнений, іноді дуже повільний, "розтягнений". Показово, що середня кількість складів, вимовлених за секунду, становить 4,1 складу. Дані комп'ютерного аналізу засвідчують, що більшість фраз вимовлено в уповільненому (45%) або середньому (44%) темпі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Інше на тему: Стилістична та соціолінгвістична варіативність темпу усного тексту (на прикладі жанру проповіді)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок