Головна Головна -> Інше українською -> Мовознавство -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ділової української мови

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ділової української мови

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ділової української мови
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
17,12 KB
Завантажень:
117
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з ділової української мови


ПЛАН
Роль мови в суспільному житті
Стильові різновиди української мови
Текстове оформлення документів
Заява
Синоніми в діловому мовленні
1. Роль мови в суспільному житті
Більшість учених інтерпретують мову як явище соціаль-не. Таке трактування мови започаткували вже Дені Дідро (1713—1784), Ж.-Ж. Руссо (1712—1778), Мішель Бреаль (1832—1915), а згодом обґрунтували Поль Лафарг (1842— 1911), Антуан Мейє (1866—1936), Жозеф Вандрієс (1875— 1960), Фердинанд де Соссюр (1857—1913), Альбер Сеше (1870—1946), Ш. Баллі (1865—1947), яких вважають осно-воположниками соціологічного напряму в мовознавстві.
Мова — явище суспільне. Вона виникла в суспільстві, обслуговує суспільство, є однією з найважливіших ознак суспільства і поза суспільством існувати не може.
Визнаючи суспільний характер мови, слід зазначити, що в мові є чимало такого, що пов'язує її з біологічними і пси-хічними явищами. Так, скажімо, на відміну від інших при-матів тільки людина має мовний ген, тобто природну схиль-ність і здатність до оволодіння мовою. У мовленні окремих людей відображені їх психічні особливості, а в загальнона-ціональній мові — психічний склад нації, її менталітет.
Оскільки мова е суспільним явищем, то вона перебу-ває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обо-пільним. З одного боку, мова створюється і розвивається суспільством, з іншого — без мови не було б суспільства. Суспільство обслуговують, крім мови, й інші явища — наука, техніка, ідеологія, культура, релігія тощо, однак мова виокремлюється із усіх інших суспільних явищ, бо вона обслуговує всі без винятку сторони життя й діяль-ності людини. Якщо, скажімо, ідеологія обслуговує пев-ні суспільні класи, релігія — окремі групи людей, то мова — всі сфери соціуму як функціонального організ-му. Навіть трудова діяльність не могла б здійснюватися без мови.
Розвиток і функціонування мови значною мірою зу-мовлені станом суспільства. Так, зокрема, в мові відобра-жається соціальна диференціація суспільства (класова, про-фесійна, статева). На стан мови впливають демографічні процеси (зміни в чисельності населення, у співвідношенні жителів міста й села, міграційні процеси тощо), рівень загальної освіти народу, розвиток науки, створення дер-жавності тощо. Суспільство також може свідомо вплива-ти на розвиток мови. Свідомий уплив суспільства на мову (цілеспрямовані урядові заходи) називають мовною полі-тикою. Від цієї політики залежить мовна ситуація в бага-томовному суспільстві: уряд може стимулювати розвиток багатомовності в державі, стримувати і звужувати функціонування мов недержавних націй, нерідко доводячи їх до повного вимирання, як це мало місце в Німеччині, СРСР, США. Так, зокрема, внаслідок онімечення у першій поло-вині XVIII ст. зникла полабська мова. З тих же причин і приблизно в той самий період вимерла прусська мова. Та-ка сама доля спіткала лужицьку мову, якою нині лише у двох округах Німеччини (Дрезденському і Котбуському) розмовляють 100 тис. осіб. Внаслідок зросійщення за ро-ки панування тоталітарного комуністичного режиму в СРСР зникло понад 90 мов; деякі й нині перебувають на стадії вимирання. Так, скажімо, водською мовою фінської групи в 1979 р. розмовляло лише декілька десятків людей старшого покоління в селах Лужиці, Піски, Кракольє і Межники Ленінградської області. Іжорською мовою фін-ської групи в 1979 р. розмовляли 244 особи старшого по-коління (Кингисеппський і Ломоносовський райони Ленін-градської області), хоч ця мова раніше мала писемність, її викладали в школах. Вепською мовою нині розмовляють З тис. осіб (Карелія, Ленінградська і Вологодська області), писемності не має, функції її обмежені побутовим спілку-ванням, а отже, і перспективи її неоптимістичні. У США зникло чимало індіанських мов.
Звуження функцій і відмирання мов спричиняється використанням нерідної мови в школах, вищих закладах освіти, масовим знищенням населення на завойованих те-риторіях великих імперій, насильницьким виселенням ко-рінних жителів із їхньої предковічної території та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з ділової української мови

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок