Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Податкова система України

Податкова система України

Назва:
Податкова система України
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
56,49 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
Податкова система України Сутність і види податків
Податки являють собою обов 'язкові платежі юридичних і фізичних осіб до бюджету. Історично це найдавніша форма фінан-сових відносин між державою і членами суспільства. За економіч-ним змістом — це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. На відміну від фінансів у цілому ці взаємовідносини мають односторонній характер — від платників до держави.
У фінансовій термінології застосовуються п'ять термінів, що ві-дображають платежі державі — плата, відрахування і внески, пода-ток, збір. Причому в окремих випадках плата і відрахування висту-пають як тотожні податкам поняття.
Плата (відповідає на запитання «за що?») передбачає певну ек-вівалентність відносин платника з державою. Наприклад, це плата за воду, плата за заготівлю деревини та ін. Розмір плати залежить від кількості ресурсів, що використовуються, а надходження плати саме державі визначається державною власністю на ці ресурси. Якщо держава втратить право власності на них, то вона втратить і ці доходи.
Відрахування і внески (відповідають на запитання «на що?», «від чого?») передбачають цільове призначення платежів. Воно мо-же бути тільки частковими (відрахування), тобто встановленим згід-но з економічним змістом платежів, або повним (внески), коли ви-трачання коштів у повному обсязі проводиться тільки за цільовим призначенням. Наприклад, часткове цільове призначення мають від-рахування на геологорозвідувальні роботи. Оскільки вони вносяться до державного бюджету, то в загальній сумі його доходів це цільове призначення втрачається. При цьому розміри фінансування з бюд-жету геологорозвідувальних робіт можуть бути як більші, так і мен-ші від надходжень цих відрахувань. Коли фінансування менше за надходження, цільове призначення залишку не зберігається. При-кладом повного цільового призначення є відрахування і внески у різ-ні позабюджетні цільові фонди — внески у Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування, внески у фонд сприяння зайнятості населення та ін. Використовувати ці внески не за призначенням не дозволяється, а змінити цільове призначення можна тільки на зако-нодавчій основі.
Податки (відповідають на запитання «для чого?») встановлю-ються для утримання державних структур і для фінансового забез-печення виконання ними функцій держави — управлінської, оборонної, соціальної та економічної. Вони не мають ні елементів кон-кретного еквівалентного обміну, ні конкретного цільового призна-чення. Однак, якщо їх розглядати сукупно, то ці прикмети плати і відрахувань видно досить чітко. Податок — це плата суспільства за виконання державою її функцій, це відрахування частини варто-сті валового внутрішнього продукту (ВВП) на загальносуспільні по-треби, без задоволення яких сучасне суспільство існувати не може.
Особливою формою податкових платежів є збори. На відміну від податків, які мають характер регулярних надходжень, збори є пла-тежами разового, випадкового і незначного за розмірами характеру.
Функції податків як фінансової категорії випливають з функцій фінансів. Фінанси в цілому виконують дві функції —розподільну і контрольну. Податки безпосередньо пов'язані з розподільною функ-цією в частині перерозподілу вартості створеного ВВП між держа-вою і юридичними та фізичними особами. Вони виступають мето-дом централізації ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби, ви-конуючи таким чином фіскальну функцію.
Фіскальна функція є основною у характеристиці сутності подат-ків, вона визначає їхнє суспільне призначення. З огляду на цю функ-цію держава повинна отримувати не просто достатньо податків, але, головне, — надійних. Податкові надходження мають бути пос-тійними і стабільними й рівномірно розподілятися в регіонально-му розрізі.
Постійність означає, що податки повинні надходити до бюд-жету не у вигляді разових платежів з невизначеними термінами, а рівномірно протягом бюджетного року в чітко встановлені строки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 Інше на тему: Податкова система України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок