Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Реалізація права і правомірна поведінка

Реалізація права і правомірна поведінка

Назва:
Реалізація права і правомірна поведінка
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,49 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
антисоціальної поведінки були вис казан і ще Ш.Монтескьє І І.Бентамом, які пробували інтерпретувати правопорушення і, перш за все, злочинність з точки зору впливу на, людину географічного середовища, клімату, стану здоров'я, а також деяких соціальних факторів. Чарльз Ломброзо висунув тео-рію «уродженого» злочинця, в якій на перший план поста-вив антропологічні, біологічні, психобіологічні фактори зло-чинності, а його послідовник Феррі Е. пробував поєднати антропологічні, фізичні і соціальні фактори антисоціальної поведінки в одну класифікацію. Існують також психологічні правові і політичні підходи тощо.
Для більшості кримінологів немає доказів того, що біо логічні фактори обумовлюють злочинність. В кожній расі <-біологічно неповноцінні представники, які схильні до пра вопорушень.
Маркс, Енгельс, Ленін основну причину злочинності вба чали в соціальних умовах життя людей, які визивали анти-соціальну поведінку, Практикою західних країн у країнах колишнього СРСР доказано, основними причинами злочин ності є кризові явища в економічній і політичній системі Як підтверджує статистика, в колишніх соціалістичних дер-жавах, в тому числі в СРСР, рівень злочинності був значно нижчий, ніж в західних цивілізованих країнах. Розпад Ра-дянського Союзу, перехід до нової економічної системи кризові явища породили безліч причин і умов злочинності
Підводячи підсумок, можна сказати, що існують різні при-чини і умови злочинності і правопорушень — як соціальні, так і біологічні, психологічні, ідеологічні, економічні і полі--угичні та інші причини і умови
Глава XII Реалізація права і правомірна поведінка
§1. Значення і форми реалізації права
Реалізація права має надзвичайно велике значення, і вона гісно пов'язана із правомірною поведінкою суб'єктів су-спільних відносин. При допомозі цих двох процесів реалізу-ються суб'єктивні права і обов'язки учасників суспільних відносин. Реалізація права необхідна для розв'язання спорів між учасниками суспільних відносин Вона здійснюється в випадку скоєння правопорушень. Вона також необхідна в випадку здійснення з боку держави контролю за законністю І доцільністю дій (діяльності) учасників суспільних відно-син. Наприклад, реєстрація статутів громадських, коопера-тивних і приватних організацій. Значення реалізації полягає в переведенні правових норм із сфери необхідного в сферу реального життя. Значення реалізації норм права підвищуєть-ся із введенням автоматизованих систем управління. При їх допомозі можна програмувати сам процес застосування пра-вових норм.
В результаті реалізації права завершується механізм право-вого регулювання. В процесі реалізації права здійснюється перевід правових приписів в фактичну поведінку учасників суспільних відносин. Результатом реалізації права являється правомірна поведінка людей, направлена на вирішення со-ціально-економічних, політичних та інших завдань, задово-лення потреб і інтересів учасників суспільних відносин.
Реалізація права здійснюється через певний механізм. Його можна зрозуміти, якщо використати системний, функціо-нальний і соціологічний (діяльнісний) підходи. Елементами системного підходу являються юридична надбудова і форми взаємодії правових актів, які характеризуються ознаками законності. В юридичну надбудову входять правосвідомість, норми права і акти застосування права. Вони реалізуються в правовідносинах через видання і застосування акгів. Цей процес завершується станом законності і правопорядку в суспільстві. Через механізм здійснюється реалізація суб'єктив-них прав і обов'язків учасників суспільних відносин
5* 131сюдження загальної байдужості підвищують агресивність, егоїзм, індивідуалізм і емоційну нестриманість, що веде до
злочинності.
2) Вчення Є. Сатерленда про диференціальні асоціації (різні зв'язки). Суть цієї теорії зводиться до того, що злочинцями не народжуються, а навчаються в процесі багатогранних контактів особи в мікрогрупах: в сім'ї, на вулиці, в проф-спілках і т.п. Домінування в таких групах антигромадських поглядів, установок і позицій веде до злочинності інших осіб 'І навпаки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Реалізація права і правомірна поведінка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок