Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Надвірнянського району

Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Надвірнянського району

Назва:
Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Надвірнянського району
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
27,40 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Надвірнянського району


План
Вступ..............................................................................................3
Розділ 1. Організація виконання Державного бюджету України і здійснення контролю за ним............................................................................7
Розділ 2. Управління наявними коштами Державного бюджету...............9
Розділ 3. Фінансування видатків Державного бюджету…………………….
Розділ 4. Ведення обліку касового виконання Державного бюджету України, складання звітності про стан виконання Державного бюджету….
Розділ 5. Управління державним внутрішнім та зовнішнім
боргом .......................................................................................................12
Міжбюджетні відносини на 2006 рік…………………………………………
Висновок............................................................................................
Вступ
Оскільки я проходив практику у Фінансовому управлінні Надвірнянської районної державної адміністрації, я ознайомився із складанням, розгляданням та затвердженням місцевих бюджетів, з їх призначенням і роллю у бюджетній системі, а також із бухгалтерським обліком та звітністю про виконання Державного бюджету України.
Місцеві бюджети, їх призначення і роль у бюджетній системі. Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республі-ки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.
Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети терито-ріальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.
Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, приз-начені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи дер-жави і основа фінансової бази діяльності органів самовряду-вання місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами влади і управління на відповідній території.
Через місцеві бюджети складаються певні фінансові взаємо-відносини органів самоврядування практично з усіма підприєм-ствами, установами, що розташовані на їх території, і населен-ням даної території у зв'язку з мобілізацією й витрачанням коштів цих бюджетів. Між місцевими бюджетами різних рівнів, а також між цими бюджетами і державним бюджетом виника-ють фінансові відносини з приводу перерозподілу фінансових ресурсів для забезпечення ефективного функціонування кож-ного бюджету.
Органам місцевого самоврядування надано широкі права для здійснення економічного і соціального розвитку на своїй території. У статті 43 Конституції України зазначено, що місце-ві органи самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економіч-ного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територі-альних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно до закону; утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні підприємства, організа-ції, установи.
Роль місцевих бюджетів певною мірою визначається вели-чиною валового внутрішнього продукту, що перерозподіляєть-ся через них. Частка місцевих бюджетів у перерозподілі валового внут-рішнього продукту, а також у зведеному бюджеті поряд з еко-номічним і соціальним має важливе політичне значення. Вона свідчить про участь місцевого самоврядування у розв'язанні ак-туальних проблем розвитку держави, про певну обмеженість функцій центральних органів влади. У цьому зв'язку необхідно враховувати, що однією із важливих передумов побудови де-мократичної держави є самостійність і незалежність органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає його відокремленість від державної влади, повну незалежність і самостійність покладених на нього функцій у межах своєї компетенції.
Основними положеннями Європейської хартії місцевого са-моврядування, які мають безпосереднє відношення до функці-онування бюджетів самоврядування, є положення про те, що:
- місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси;
- обсяг фінансових ресурсів має відповідати функціям, які виконує місцева влада;
- місцева влада має право вільно розпоряджатися власни-ми фінансовими ресурсами;
- частина фінансових ресурсів повинна формуватися за ра-хунок місцевих податків і зборів;
- розміри місцевих податків і зборів місцева влада уповно-важена встановлювати в межах закону;
- порядок формування фінансових ресурсів повинен бути гнучким і забезпечувати відповідність наявних ресурсів зрос-танню вартості виконання завдань місцевої влади;
- захист слабкої у фінансовому розумінні місцевої влади проводиться за допомогою процедур усунення фінансових дис-пропорцій (фінансового вирівнювання);
- перевага у виборі форм фінансової допомоги надається дотаціям, які не призначаються для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободи місцевої влади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Інше на тему: Звіт про проходження виробничої практики у Фінансовому управлінні Надвірнянського району

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок