Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Недержавне соціальне страхування

Недержавне соціальне страхування

Назва:
Недержавне соціальне страхування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,77 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Недержавне соціальне страхування
8.1. Необхідність та значення недержавного соціального
страхування
В Україні передбачається запровадити всі види соціального страхування. Держава повинна створити умови для широкої участі суб'єктів, що надають послуги із соціального страхуван-ня , без переваг окремим страхувальникам залежно від форм влас-. ності, організаційно-правових форм тощо. Страхувальникам потрібно дати можливість надавати необмежену кількість послуг із соціального страхування, не відчуваючи перешкод щодо їх по-тенційних отримувачів.
Згідно із Законом України «Про страхування» від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР до добровільного особового страхування на-лежать такі види:
— страхування життя;
— страхування від нещасних випадків;
— страхування додаткової пенсії;
— медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
— страхування здоров'я на випадок хвороби;
— страхування медичних витрат.
Поряд із особовим страхуванням забезпеченням соціально-го захисту населення займається недержавне соціальне страху-вання. В умовах реформування системи соціального страхуван-
ня відбувається становлення недержавного пенсійного забезпе-чення та добровільного медичного страхування.
Держава підтримує і розвиває державні види соціального страхування. Стосовно недержавного соціального страхування, то тут наявні негативні моменти, і його зростання відбувається повільно. Вчені вказують на дві причини такого стану. Перша полягає в тому, що недержавне соціальне страхування не витри-мує конкуренції з державним через нерівність первісних умов на ринку, в яких усі види державного страхування є обов'язко-вими. Друга причина полягає у слабкій довірі потенційних суб'єктів до компаній, які надають послуги зі страхування, що пов'язане з так згзаним «трастовим» періодом розвитку цього сек-тора економіки. З метою подолання недовіри влада повинна за-провадити раціональні правила діяльності на ринку та механізм ефективного контролю для державних і недержавних компаній. Це створить рівні конкурентні умови для них, тому що і державні соціальні фонди і недержавні компанії функціонують для надан-ня послуг із соціального страхування.
8.2. Недержавне пенсійне забезпечення
Недержавне пенсійне забезпечення має яскраво визначену соціальну спрямованість і дозволяє вирішити такі завдання:
— забезпечити додатковий до державного соціальний захист населення;
- розширити інвестиційні можливості національної економі-ки.
Для держави такий вид пенсійного забезпечення є одним із засобів залучення фінансових ресурсів, які можуть інвестуватися на тривалі терміни у певні проекти. Активи пенсійних фондів є фундаментом фондового ринку.
Недержавне пенсійне забезпечення є важливою складовою частиною системи накопичувального пенсійного страхування. Воно грунтується на засадах добровільної участі громадян, ро-
ботодавців та їхніх об'єднань у формуванні пенсійних накопи-чень із метою отримання додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за раху-нок відрахувань та інвестиційного доходу, нарахованого на них.
Становлення системи недержавного пенсійного забезпечен-ня в Україні відбулось у 1992 р. В цей час декілька громадських організацій, трастів та акціонерних товариств заснували перші недержавні пенсійні фонди з метою доповнення системи дер-жавного пенсійного страхування. У 1995 р. кількість недержав-них пенсійних фондів в Україні зросла до 21. Серед найбільших недержавних пенсійних фондів були «СПАС» (Київ), «Добро-бут» (Київ), «Печерський» (Київ), ПФ банку Україна (Київ), «Укоопспілка» (Київ), «Європейський» (Харків), «Оберіг» (Харків). Статутний капітал недержавних фондів становив 20-30 тис. грн. Кількість вкладників оцінювалась на рівні 500-700 тис. осіб, а сума активів — майже в 1,5 млн. доларів США.
За даними Державної податкової служби України, в липні 1997 р. словосполучення «пенсійне забезпечення» використову-валося в назвах 76 організацій, однак фактично пенсійним стра-хуванням займалося менше 20.
Недержавні пенсійні фонди засновувалися в основному в формі акціонерних товариств, де акціонерами могли бути як фізичні, так і юридичні особи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Недержавне соціальне страхування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок