Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін

Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін

Назва:
Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
28,41 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін


Перехід від закритого типу суспільства до відкритого, який стимулюєть-ся, головним чином, економічним глобалізмом, утверджує превалювання систе-ми цінностей економцентричного світу.
ля сьогодення характерним є серйозна деформація ціннісних орієнтацій молоді, моральний занепад і зниження загальної культури суспільства, комерці-алізація людських стосунків, процеси глобалізації в освіті і т.д., що не може не впливати як на соціальні інститути, так і на окремих особистостей зокрема.
Глобалізація з недавніх пір стала суттю і квінтесенцією сучасного етапу розвитку всього світу, реальністю нашого життя. Глобалізація – це діалектич-ний процес, який створює транснаціональні зв’язки і простори, знецінює ло-ка-льні культури та сприяє виникненню третіх культур [1, с.147]; це процес поши-рення на всі культурні регіони світу одного антропологічного стандарту (еконо-мічного устрою життя, соціальної структури, ідеології), який витісняє інші ант-ропологічні стандарти, прийнятні в тих чи інших регіонах. Основною пробле-мою процесу глобалізації є конфлікт різних антропологічних стандартів. Г.-П.Мартін, Х.Шуманн, автори книги “Західна глобалізація. Атака на процві-тання та демократію” зазначають, що глобалізація, об’єднуючи світ, водночас руйнує його [1, с.149].
Глобалізація впливає на всі сторони життя особистості та суспільства. Не-від’ємною частиною соціальної реальності є і система освіти. Звідси випливає, що зміна фундаментальних характеристик соціального буття тягне за собою змі-ну певних параметрів освіти, трансформацію цінності буття, цінності освіти і цінностей в освіті.
Принципи і напрямки сучасної освіти відображають глобальні тенденції сучасного світу, які проявляються у процесах демократизації, глобалізації, регіоналізації, поляризації, маргіналізації і фрагментації. Тобто, зміна тенденції в освітньому просторі відображає загальний напрям змін у світі [2, с.32].
Про освіту можна говорити як про цінність, процес та результат. Традиці-йно, освіта володіє практичною (цінність отриманих знань) та символічною цін-ністю (цінність того соціального статусу, символом якого є диплом). Цінність освіти та знання – параметр, притаманний як традиційним, так й індустріаль-ним суспільствам, проте, у сучасному постіндустріальному світі освіта має ще й вартість – у тому значенні, що продукти, створені у сфері освіти, чи, так звано-му, інформаційному секторі, містять в собі елементи створеної знаннями варто-сті [2, с.34].
Цінності освіти складаються з трьох “прошарків”, сприймаючись як цін-ність державна, цінність суспільна та цінність особистісна.
Останнім часом пріоритет надається особистісній цінності освіти, тобто індивідуально мотивованому, пристрасному ставленню людини до рівня та якості своєї освіти. Очевидно, існує тісний зв’язок між визнанням особистісно орієнтованої цінності освіти і тенденцією до розуміння освіти як безперервного процесу, який протікає протягом всього життя людини. Освіта здатна не тільки підтримувати на належному рівні цінності суспільства, але й облагороджувати, розвивати їх [4].
Інтерес до проблеми цінностей зростає у період ціннісних криз, зламу па-нівної системи суспільства й пошуку нових життєвих орієнтирів буття людини.
Глобалізація вже торкнулася і проблеми оцінювання результатів знань. За таких обставин у процесі навчання відбувається зміна простого набуття знань на розвиток умінь, а суттєвою основою навчальної системи стає продовження роботи над собою упродовж всього життя. Сьогодні наголос в освіті робиться в основному не на обсязі набутих знань, а на перспективі застосування знань їхнім власником [5, с.108].
уже важливим є також питання формування ціннісної структури індиві-да як важливого фактору процесу соціалізації, з допомогою якого людина стає повноцінним членом суспільства; невід’ємної частини процесу становлення особистості нового соціального типу. Ціннісні орієнтації виступають тим стій-ким утворенням у структурі особистості, яке характеризує її ставлення до інте-ресів суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Інше на тему: Ціннісні пріоритети освіти в умовах глобалізаційних змін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок