Головна Головна -> Інше українською -> Інше -> Природна кормова база ставової риби

Природна кормова база ставової риби

Назва:
Природна кормова база ставової риби
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
1,62 KB
Завантажень:
78
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
ПРИРОДНА КОРМОВА БАЗА СТАВОВОЇ РИБИ
Природним кормом ставової риби є водні тварини і рослини, вищі й нижчі, які живуть у товщі води та на дні водойми.
Вища водна рослинність (очерет, комиш, рогіз, рдести, уруть, роголисник) мають вели-ке значення як корм для риби, черв'яків, мо-люсків, комах та як життєве середовище бага-тьох фітоф'ільних тварин, якими живляться ставові риби (личинки зарослевих форм хіро-номід, личинки і дорослі форми бабок, жуків, водяних клопів).
Сукупність дрібних водних організмів, які живуть у товщі води, називають планктоном, тваринні організми утворюють зоопланктон, рослинні (водорості) — фітопланктон.
Фітопланктон, відіграючи роль продуцента, представлений в основному протококовими, пі-
ОбЛОв Ставів. Вилов риби завершує процес вирощування рибопосадкового матеріалу, зи-мівлі і виробництва товарної продукції. Робо-чим місцем є обловлювана водойма, рибовлов-лювач чи промислова тоня, навантажувальний майданчик. Всі роботи по підготовці до обло-ву, вийманню риби та її обліку виконує бри-гада, закріплена за відповідною категорією ставів. До складу бригади входить 5—6 чоло-вік, один з них має допуск на обслуговування навантажувальних механізмів.
Норми часу і виробітку при облові водойм (табл. 51, 52) залежать від категорії ставу, способу вилову, вікового складу і маси риби.
51. Норми часу й виробітку при облові малькових, ви-рощувальних І зимувальних ставів
Катего-рія ста-вів | Способів вилову | Вікова
група, маса,
г | Розряд робо-ти | Кількість ви-конавців | Норма
часу,
люд.-год | виробіт-ку, тис.
штук
Малькові | Мальков-ловлювач | Мальки | 4 | 5 | 0,009 | 3888,9
Вирощу- | Рибо- | Цьогорічки:
вальні | вловлю- | 15—20 | 3 | 5 | 0,144 | 243,0
вач | 21-25 | 0,184 | 190,0
26—30 | 0,224 | 156,0
Невід | Цьогорічки:
15—20 | 3 | 6 | 1,077 | 39,0
21—25 | 1,400 | 30,0
26—30 | 1,680 | 25,0
Зиму- | Рибо- | Однорічки | 0,176 | 199,0
вальні | вловлю-вач | Дворічки | 3 | 5 | 0,467 | 74,9
Невід | Однорічки | 0,248 | 141,0
Дворічки | 3 | 5 | 1,680 | 20,8
52. Норми часу і виробітку при облові нагульних водойм
Нагульна во-дойма | Спосіб вилову | Роз-ряд робо-ти | Кіль-кість вико-нав-ців | Норма
часу,
люд.-
год | виро-бітку, Ц
Спускна | Рибовловлювач | 2-3 | 3 | 0,049 | 432,0
Приспущена | Невід | 2—3 | 6 | 0,534 | 78,6
Неспускна | Невід | 2—3 | 6 | 1,100 | 38,2
Наведені норми часу на виконання одиниці обсягу роботи і виробітку за робочу зміну да-ють змогу незалежно від форм організації риб-ництва одержати якісні та кількісні критерії технологічних процесів, що лежать в основі об'єктивної економічної оцінки виробництва рибопосадкового

Завантажити цю роботу безкоштовноІнше на тему: Природна кормова база ставової риби

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок