Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Методи виховання.

Методи виховання.

Назва:
Методи виховання.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,24 KB
Завантажень:
120
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Контрольна робота
на тему:
Методи виховання.
Виконавець: студентка І курсу
Факультет: документознавства
та інформаційної діяльності
групи ДР-39
Савченко О. А.
Викладач:
Хіміч Я. О.
Київ 2000


Зміст.
Поняття про методи виховання.
Характеристика основних методів виховання.
Основні завдання національного виховання.
Використана література.


Методи виховання — це способи впливу вчителів на учнів, шляхи педагогічно доцільної організації їхнього життя з метою прищеплення виховуваним рис нової людини,
Методи залежать від мети та змісту виховання. Методи ви-ховання спрямовані на формування й удосконалення особистості, тому врахування рівня розвитку вихованців — важлива умова ефективного використання методів виховання, що залежать та-кож від рівня зрілості колективу.
Використання того чи того методу виховання залежить і від конкретної педагогічної ситуації. Цікаві думки про методику по-становки вимог висловив А. С. Макаренко: він не рекомендував ставити вимоги в тому разі, якщо вихователь не впевнений, що вихованці їх виконають.
Виховання характеризується всебічністю змісту та різнома-нітністю методів. По-різному планують, наприклад, фізичне й естетичне виховання учнів. Проте серед усього розмаїття мето-дів є й такі, що мають значення для всього процесу виховання.
Методика виховання, за влучним зауваженням А. С. Макаренка, не терпить стереотипних рішень і навіть доброго шаблону. Творчий підхід до використання методів —обов'язкова умова успішного виховання. Можливість такого підходу багато в чому залежить від розв'язання теоретичних питань, зокрема класифі-кації методів виховання.
Класифікація методів виховання важлива у тому відношенні, що дає змогу яскравіше підкреслити специфічність того чи того методу, точніше визначити його призначення у виховному про-цесі.
До останнього часу методи виховання поділялися на дві ос-новні групи:
методи формування суспільної поведінки й організації діяль-ності школярів — приучування та вправи, наприклад гра, доручення, змагання;
методи формування свідомості — бесіди, диспути, лекції» об-говорення матеріалів преси, літературних творів, кінофільмів.
Погляди та переконання формуються не тільки з допомогою слова вихователя, а й у процесі різноманітної діяльності. Тому у виховному процесі методи формування свідомості та організа-ції діяльності виступають у поєднанні. Поділ їх на дві групи не відокремлює методи один від одного, а дає змогу лише підкрес-лити більшу спрямованість однієї групи методів на усвідомлен-ня своєї поведінки, другої — на формування її звичних форм.
Методи виховання спрямовані на зміну особистості в позитив-ний бік. Проте їх застосування веде не до безпосередніх змін особистості, а до виникнення у вихованців думок, почуттів, по-треб, які спонукають їх до певних вчинків, поведінки. Ці мето-ди виховання істотно відрізняються від методів навчання, засто-сування яких приводить до зростання й удосконалення знань, навичок та вмінь.
У практиці виховання трапляються різні комбінації цих ме-тодів у виховному процесі. Поєднання різних методів є однією з важливих умов впливу виховання на різні сторони особистості дітей.
Деякі серед перелічених методів можуть виступати в процесі виховання то як метод, то як засіб виховання. Це можна сказа-ти насамперед про гру, трудову діяльність, роботу з книжкою, газетою. Динамічність, рухливість понять пояснюється складні-стю самого процесу виховання.
Привчання і вправи.
Метод навчання передбачає певну, до деталей продуману ор-ганізацію життя учнів, їхньої праці, відпочинку та залучення школярів до виконання норм і правил, щоб сформувати звичні норми поведінки.
Привчання особливо в початкових класах розпочинається показу взірця поведінки самим учителем, через демонстрування картин, читання яскравого оповідання.
Важливим моментом привчання слід вважати створення в дітей позитивного ставлення до тої чи тої форми поведінки, якого досягають наочністю, образністю, емоційним ставленням самого вчителя до того, що він дає дітям.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Методи виховання.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок