Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах

Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах

Назва:
Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
14,05 KB
Завантажень:
259
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Контрольна робота
Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах


Вступ
Освітні системи в будь-якій країні світу повинні сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного та куль-турного розвитку суспільства. Незадоволення багатьох країн результатами системи шкільної освіти сьогодні призвело до необхідності її реформування. Для цього важливо було розро-бити стратегічний напрям розвитку загальної середньої освіти на перспективу. Визначення стратегічного напряму розвитку світових освітніх систем хвилює практично все світове суспільство. Головною є проблема визначення пріоритетів освіти та її реформування. На запитання: "Чого ви очікуєте від школи?" роботодавці, бізнесмени, політичні діячі, керівники шкіл та вчителі відповідають: "Треба виховувати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім са-мостійно та творчо працювати і жити". В школі учень пови-нен навчитися, в першу чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти значно важче, ніж навчи-ти читати, писати та лічити.
Результати численних вітчизняних досліджень свідчать про те, що школярі погано володіють методологічними та еко-номічними знаннями. Більш високий рівень знань вони вияв-ляють, оволодіваючи фактологічним матеріалом, уміють відтворювати знання та застосовувати їх у знайомій ситуації. Нетрадиційна постановка питання значно знижує результа-тивність відповідей учнів. Щодо вміння інтегрувати ці знання та застосовувати їх для одержання нових знань і з'ясування явищ, які відбуваються у навколишньому світі, то тут резуль-тати наших школярів були значно нижчими.
Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасної школи повинен володіти певними якостями:
- гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;
- самостійно та критично мислити;
- уміти бачити та формувати проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її вирішення;
- усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючій його дійсності;
- бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;
- грамотна працювати з інформацією (вміти збирати, потрібні факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, зіставлення з ана-логічними або альтернативними варіантами розв'язання, встановлювати статистичні закономірності, робити аргу-ментовані висновки, використовувати їх для вирішення нових проблем);
- бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях, легко запобігати та вміти виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
- вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня [15].
У рекомендаціях багатьох наукових досліджень ми знахо-димо схожі висновки:
- посилення практичного напряму змісту шкільних курсів природничо-наукового циклу;
- вивчення явищ, процесів, об'єктів, що оточують учнів у їх повсякденному житті;
- перенесення акцентів на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності;
- урахування знань, які дістають учні поза школою з різних джерел.
Таким чином, головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить в площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізації цього процесу.
В умовах цієї парадигми освіти вчитель найчастіше висту-пає в ролі організатора всіх видів діяльності учня як компе-тентний консультант і помічник. Його професійні вміння по-винні бути спрямовані не просто на контроль знань та умінь школярів, а на діагностику їх діяльності та розвитку. Це значно складніше, ніж традиційна освіта.
Ми спробуємо розглянути таке педагогічне явище, яке має у вітчизняній педагогічній науці сьогодні поки що вельми нечіткий контур та припускає занадто суперечливі тлумачен-ня. Внаслідок низки причин це явище стало надзвичайно популярним як серед учених, так і серед практиків — це педа-гогічна технологія.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Використання новітніх технологій на уроках навчального курсу «Я і Україна» в початкових класах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок