Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Гуцульське народне виховання

Гуцульське народне виховання

Назва:
Гуцульське народне виховання
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,14 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Гуцульське народне виховання
“Коли бажаєш бути святинею в очах у
твоїх дітей, то нехай і вони будуть святинею тобі”.
Пантелеймон Куліш
У державній національній програмі "Освіта" ("Україна XXI століття"), серед пріоритетних на-прямів реформування освіти відзначено, що в ос-нову національного виховання мають бути покладені: принципи єдності сім'ї і школи, наступ-ності та спадкоємності поколінь; прищеплення по-ваги до батьків, жінки-матері; організація родинного виховання та освіти як важливої ланки виховного процесу і забезпечення педагогічного всеобучу батьків.
Побудувати повноцінну гуцульську школу без родини по суті неможливо.
"У сім'ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-куль-турної особистості. Із сім'ї починається суспільне виховання. У сім'ї, образно кажучи, закладаються коріння, з якого виростають потім і гілки, і квіти, і плоди. Сім'я — це джерело, водами якого живить-ся повноводна річка нашої держави. На морально-му здоров'ї сім'ї будується педагогічна мудрість школи", — відзначав В. Сухомлинський.
Гуцульська родина — перша школа ук-раїнського патріотизму, національного єднання та виховання, місце прищеплення здорових норм і на-виків, кузня пошанівку рідної мови, звичаїв, тра-дицій, свят, обрядів, символів. Державні акти, всі засоби соціального й педагогічного впливу та захи-сту повинні бути спрямовані на службу родині, на збереження й розквіт здорової сім'ї, зміцнення її педагогічних позицій і авторитету, створення спри-ятливих умов для повноцінного родинного вихо-вання дітей.
А справжнє родинне виховання прийде з належ-ним оволодінням батьками сучасними педа-гогічними знаннями й уміннями застосовувати ці знання на практиці, що зумовлює гостру потребу організації педагогічного всеобучу.
Педагогіка повинна стати наукою для всіх — і для вчителів, і для батьків. То ж слід подбати про те, аби дати кожному батькові й матері, всім гуцульським родинам, бодай мінімум наукових знань з української родинної педагогіки. Саме на це й зорієнтована пропонована батькам, керівникам шкіл та вчителям програма педагогічного всеобучу батьків учнів гуцульської школи. Така програма на Україні складена вперше. Вона зорієнтована також на здійснення едукації українознавчої, забезпечен-ня гармонії родинно-громадсько-шкільного вихо-вання дітей та молоді гуцульського краю.
Гуцульське родинне виховання — то одна з гілок українського національного виховання. Вона органічно поєднує в собі національне, вселюдське й суто гуцульське, неординарно-самобутнє, тра-диційно властиве українським родинам карпатсь-кого краю.
Під національним родинним вихованням ро-зуміємо цілеспрямований, систематичний вихов-ний вплив батьків на дитину з метою утвердження у її свідомості етнічної (національної) культури, мови, єдності, своєї національної неповторності й вагомості.
Нації стають вселюдськими саме тоді, коли вони по-справжньому національні. Національне вихо-вання має сприяти піднесенню національної самосвідомості, формуванню сукупності уявлень про власну націю, її самобутність, історичний шлях, місце серед етносів (націй).
Гуцульське родинне виховання базується на та-ких провідних принципах, як: український патріотизм й висока національна свідомість; природовідповіднісгь; любов до батька й матері, роди-ни, рідного краю;
шанобливе ставлення до української мови й тра-диційної родинно-побутової культури гуцулів; по-чуття взаємного обов'язку між батьками і дітьми та членами родини; гуцульська етнічна соціалізація; європеїзм; участь дітей у посильній хатній роботі та господарській, і громадській діяльності; прилучення до гуцульського народного мистецтва, місцевих ремесел і промислів; утвердження здорового способу життя; збереження ро-динної честі й солідарності між родичами і свояками; забезпечення єдності, наступності й спадкоємності поколінь.
"Без науки до всього короткі руки", — гласить народна мудрість. Тому в основу гуцульського ро-динного виховання, а також самої програми педагогічного всеобучу батьків учнів гуцульської школи покладено принцип науковості.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Гуцульське народне виховання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок