Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Мова художнього твору. Віршування

Мова художнього твору. Віршування

Назва:
Мова художнього твору. Віршування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,18 KB
Завантажень:
298
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Тема заняття: Мова художнього твору. Віршування.
Мета заняття: Ознайомити студентів із основними змістовими лініями організації художнього мовлення; із змістом, структурою і методикою функціонування усіх загальновживаних мовних засобів і притаманних мові художнього твору специфічних рис. Навчити використовувати прийоми звукового аналітико-синтетичного методу у віршованих формах; сформувати розуміння ритмічного ладу в силабо-тонічних віршах; виховати культуру інтонаційної впорядкованості звукових елементів у поетичному мовленні.
Студенти повинні знати: розділ програми “Фоніка” і “Строфіка”; загальнодидактичні та спеціальні (методичні) вимоги до уроків з елементами теорії літератури; етапи і психолого-педагогічні особливості учнів при засвоєнні матеріалу.
Студенти повинні вміти: використовувати прийоми і засоби звукової організації поетичної мови; підбирати дидактичний матеріал до уроків літератури; формувати тему і мету уроків навчання; добирати наочні посібники; використовувати знання ритмоінтонаційної та змістової цілісності вірша.
Обладнання: наочні посібники, конспекти, схеми, словники-довідники.
Міжпредметні зв’язки: педагогіка - “Організація педагогічного процесу”, “Система дидактичних принципів”, “Методи навчання”; психологія - “Сприймання”, “Мислення”, “Пам’ять”; українська мова - “Фонетика” (“Артикуляція головних і приголосних”), “Графіка” (“Графічні засоби”); літературознавство - “Теорія літератури”.
(Питання для обов’язкового опрацювання)
Мова автора і мова персонажів. Тропи. Звукова організація поетичної мови.
Освоєння елементів ритмічного мовлення (віршування);
Основи ритмічного ладу в силабо-тонічних віршах. Основні стопи і розміри в силабо-тонічних віршах (хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест).
Строфи. Ритмоутворююча і музично-мелодійна функція строфи. Види строф.
Основні питання для обговорення.
Які аспекти художнього мовлення розкривають основні характеристики мови автора і мови персонажів?
В чому полягає специфіка звукової організації поетичної мови?
З якою метою учні ознайомлюються з основами віршування?
Що ми розуміємо під ритмічним ладом в силабо-тонічних віршах?
В чому особливість внутрішньої структури строфи?
Який принцип лежить в основі класифікації строф?
Практичні завдання.
(для письмового домашнього опрацювання)
Законспектувати: Качуровський І. Мова як база фоніки // Фоніка. – Мюнхен: УВУ, 1984. – С. 6 – 9.
Законспектувати: Качуровський І. Строфа і її ознаки // Строфіка. – Мюнхен, 1967.
Законспектувати: Основні стопи і розміри (хорей, ямб, дактиль, амфібрахій, анапест) // Літературознавчий словни-довідник / Р.Г.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.
Розробити або дібрати з методичної літератури 5 – 6 прикладів, що використовуються на уроках літератури з метою вивчення основ віршування.
Уміти змоделювати основні стопи.
Рекомендована література.
Бандура О.М. Теорія літератури. – К.: Рад. Школа, 1969.
Бурячок А.А., Гурин І.І. Словник українських рим. – К., 1979.
Волинський П.К. Основи теорії літератури. – К., 1962.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К., 2001.
Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен, 1967.
Качуровський І. , Фоніка. – Мюнхен: УВУ, 1984.
Ковалевський В. Рима. Ритмічні засоби українського вірша. – К., 1965.
Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору. – Дрогобич, 1997.
Костенко Л.В. Українське віршування ХХ ст. – К., 1993.
Сидоренко Г.К. Основи літературознавства. – К., 1962.
Літературознавчий словни-довідник / Р.Г.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ “Академія”, 1997.
Юриняк А. Літературні жанри малої форми. – К.: Смолоскип, 1996.
Самостійна (пошуково-дослідницька) робота.
Випишіть основні поняття, з якими ви зустрілися в процесі навчання
Підготуйте реферат на тему (за вибором):
“Основні закономірності побудови ритмічної мови в поетичному творі”
“Специфіка українського римування”
“Особливості строфи як закінченої віршової сполуки”.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: Мова художнього твору. Віршування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок