Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Організація самостійної роботи студентів

Організація самостійної роботи студентів

Назва:
Організація самостійної роботи студентів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
2,19 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ: досвід роботи        
В умовах переходу людства до інформаційно-технологічного суспільства відбувається надзвичайно швидке оновлення змісту знань. У зв’язку з цим головним завданням вищої школи є оволодіння майбутнім фахівцем ефективними і раціональними методами самостійної навчальної роботи відповідно до особливостей конкретного фаху.        
Практичний досвід свідчить, що організація самостійної роботи студентів вимагає інноваційних підходів, теоретичним підґрунтям яких має бути особистісно орієнтована освіта. Збільшення обсягу навчальних програм конкретних дисциплін для самостійного опрацювання вимагає від студентів високої самоорганізації, володіння способами і методами здобуття знань.        
Сьогодні увага науковців і практиків привернута до такого стратегічного орієнтиру міжнародної спільноти, що визначає якість освіти, як розвиток компетентнісного підходу до підготовки висококваліфікованих, конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці фахівців.        
Серед визначених Радою Європи п’яти ключових компетентностей, які мають засвоїти молоді європейці, дві безпосередньо стосуються вміння вчитися, як-то: компетентності, пов’язані із зростанням інформатизації суспільства, та здатність вчитися протягом життя як основа неперервного навчання в контексті особистого професійного і соціального життя.        
Вітчизняні і зарубіжні вчені вважають за доцільне ключову компетентність “уміння самостійно вчитися” виділити як об’єкт спеціального формування. Ця проблема є актуальною для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу у вищій професійній школі.        
Компетентнісний підхід до організації самостійної роботи студентів означає не тільки засвоєння знаннєво орієнтованого компонента, а й підготовку випускників ВНЗ до успішної діяльності в різних сферах, різних ситуаціях, формування цілісного досвіду діяльності, рішення життєвих проблем, поведінкової моделі особистості.        
Запровадження компетентнісного підходу в освітню систему передбачає спрямованість навчально-виховного процесу на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей особистості, які у сукупності складатимуть її інтегровану характеристику.        
З нашої точки зору, одним із шляхів формування ключової компетентності уміння вчитися є організація самостійної роботи студентів на науковій основі. У Національному університеті державної податкової служби України розроблено і запроваджено навчальний курс “Організація самостійної навчальної діяльності студентів”. Його мета – сформувати у студентів самостійність як важливу рису характеру, що займає провідне місто в структурі особистості сучасного фахівця, а також створення надійного фундаменту для подальшої самостійної пізнавальної діяльності протягом усього життя. Навчальна дисципліна містить три кредити (лекції - 20 годин, семінарські заняття – 16 годин), викладається на першому курсі. Серед методів роботи превалюють активні методи навчання і тренінги. Для індивідуальних завдань використовується широкий арсенал різних видів робіт: з навчальними книгами для засвоєння правильної організації читання, з навчальними книгами з використанням допоміжних засобів (різні види конспекту, виписки, план, тези, анотація, рецензія), форми письмового повідомлення (різні види рефератів, повідомлення, доповідь, дайджест, стаття, ессе). Даний навчальний предмет розкриває особливості навчання у вищому закладі освіти, висвітлює технологічні засади пізнавальної діяльності й самостійної роботи студентів, допомагає сформувати теоретичну базу знань, яку треба доповнювати й удосконалювати прикладними вміннями виконання різних видів робіт з навчальних дисциплін спеціальності та моделювати власний шлях розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Організація самостійної роботи студентів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок