Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці?

Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці?

Назва:
Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці?
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
19,09 KB
Завантажень:
128
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЯК НАВЧАТИ ВЧИТЕЛІВ, ЩОБ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕСТАЛИ БУТИ ДИВОМ НА УРОЦІ?Сучасне суспільство змінюється від ресурсоемної економіки до економіки, що заснована на знаннях. Це тенденція, яку можна бачити у всіх сферах нашого життя. В недалекому майбутньому ми житимемо в цифровому світі: мілліарди комп’ютерів в мережі зроблять інформацію доступною кожному в будь-який час, в кожному кут-ку планети. Для створення та розвитку цифрового світу потрібні кваліфіковані кадри – інформаційно грамотні, із винахідливим мисленням, які вміють працювати з висо-кою продуктивністю й ефективно спілкуватися. До того часу, коли сьогоднішні школярі поповнять ряди працездатного населення, на ринку праці 90% професій яв-лятимуть собою зовсім нові види діяльності, що вимагають відповідно нових, більш глибоких і широких знань. Все це означає, що необхідно, вже із шкільної лави готу-вати дітей до життя в суспільстві, яке базується на інформаційних технологіях.
Тенденції зростання потреб у навчанні робітників дають яскраві уявлення про необхідність ефективного навчання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на всіх рівнях (Schооl Computer Jahrbuch, випуск 1993/1994, Metzler Schulbuch Verlag, р. 15):
Напрями підготовки спеціалістів 1970 р.
Від кількості всіх спеціаліс-тів, % 2000 р.
Від кількості всіх спеціалістів, %
Професіонали у галузі інформатики (вчені, що займаються комп’ютерами) 0,5 4
Інші спеціалісти з підготовкою в галузі інформатики 1,5 20
Спеціалісти, які компетентно використовують інструменти інформатики 3 40
Спеціалісти без кваліфікації в галузі інформаційних технологій 95 36
Вже зараз приблизно шоста частина спеціалістів світової економіки керуються високими технологіями у промисловості, а за останніми статистичними прогнозами США, 85% майбутніх робочих місць вимагатимуть професійного володіння, при-наймні, основами технічних знань (Департамент праці США, 2003 р.). Для отриман-ня першої роботи молодій людині вже недостатньо просто знати те, що від нього вимагається, оскільки середній робітник впродовж своєї кар’єри приблизно сім разів змінює роботу. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб рин-ку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рі-шення, навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить перед собою нове завдання – сформувати у школяра та дорослого вміння вчитись.
Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох таких країн, одним зі шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними по-требами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних про-грам на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запрова-дження.
Україна сьогодні переживає соціальні й економічні зміни, сповідаючи демокра-тичні принципи розвитку, орієнтується на економічну і соціальну інтеграцію до єв-ропейської структури, стала членом Болонського процесу. Реально виникає потреба у молодих кадрах, які могли б брати участь у створенні нової економічної держави, тобто здійснювати перебудову економіки, що спроможна підтримувати національну конкурентоспроможність в період швидких технологічних змін і глобалізації ринків.
З іншого боку, слід зазначити, що освіта нашої країни суттєво залежить від державного бюджету, який, на жаль, має суттєвий дефіцит, а це означає, що освітня система має значні фінансові складності. В цій ситуації ефективне використання ІКТ та їх широке впровадження в систему освіти може відіграти вирішальну роль у під-вищенні якості освіти в цілому.
Учням для успішної праці і життя в інформаційному суспільстві необхідно вже сьогодні навчитися:
* ефективно використовувати знання у реальному житті;
* вміти творчо мислити, послідовно і логічно міркувати, подавати та захищати свої ідеї;
* ставити цілі та здійснювати постановку задачі, визначати пріоритети, планува-ти конкретні результати та нести персональну відповідальність за них;
* вміти працювати в команді та мати навички спілкування;
* володіти інформаційною культурою та комп’ютерною грамотністю.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Інше на тему: Як навчати вчителів, щоб комп'ютерні технології перестали бути дивом на уроці?

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок