Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик

Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик

Назва:
Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
15,05 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик


І. ВИДИ УВАГИ
Залежно від активності людини та співвідношення зовнішніх і внутрішніх умов виникнення увагу поділяють на мимовільну, довільну й післядовільну. Ці види уваги водно-час е і ступенями її розвитку у філогенезі й онтогенезі.
Мимовільна увага — це зосередження свідомості людини на об'єкті внаслідок його особливостей як подразника. Вона характеризується саме тим, що в даному разі об'єкти через ті чи інші особливості, їхнє значення для особистості або відношення до мотивів діяльності привертають до себе ува-гу, а то й захоплюють її цілком. Особливості подразників, завдяки яким привертається увага людини, вирізняються великою силою, інтенсивністю, контрастом, новизною, по-силенням або послабленням, просторовими змінами руху, раптовістю появи об'єкта, виділенням на певному фоні тощо. Нашу увагу привертає рокіт двигунів літака під час зльоту, миготіння світлового сигналу автомобіля, раптове зниження інтенсивності голосу вчителя, нові зразки виробничого об-ладнання в цеху. Зовнішні об'єкти викликають мимовільну увагу остільки, оскільки вони пов'язані з потребами, інтере-сами, прагненнями, почуттями, досвідом людей. «Мимоволі І ми уважні до того, що нас цікавить, має життєво важливе сигнальне значення, активізує і підтримує нашу діяльність. ! Залежно від нашого стану й досвіду викликають мимовільну і увагу пахощі в їдальні, куди ми приходимо обідати, наші улюблені заняття, цікаві книжки, знайомі, до яких ми ма-ємо певний інтерес, тощо (табл. 5).
Мимовільна увага є первинним ступенем уваги в її істо-ричному та індивідуальному розвитку, основою для виник-нення і розвитку більш характерної для людини уваги — довільної. Довільна увага — це та, що свідомо спрямо-вується і регулюється особистістю. Людина виявляє актив-ність, ставить віддалені цілі й змушена довільно зосереджу-вати свою увагу на їx досягненні. Тому вона повинна докла-дати зусиль, щоб бути уважною, особливо до того, що спер-шу і непривабливе, і нецікаве. Довільна увага пов'язана з силою волі та здатністю долати зовнішні й внутрішні пе-решкоди. Вона особливо потрібна в навчальній і трудовій діяльності, зокрема в тих випадках, коли процес навчання чи праці найменше захоплює своїм змістом.
Таблиця 5. Види уваги та їхні порівняльні характеристики
Вид уваги | Умови виникнення | Основні характеристики | Механізми
Мимовільна | Дія сильного, контрастного або значущого подразника, який викликає емоційну реакцію | Мимовільність, легкість виник-нення і пере-ключення | Орієнтуваль-ний рефлекс, або домінанта, яка характери-зує більш або менш стійкий інтерес особис-тості
Довільна | Постановка (прийняття) задачі | Спрямованість відповідно до задачі, вимагає вольових зу-силь, утомлює | Провідна роль другої сигнальної системи
Післядовільна | Входження в діяльність і ви-кликаний у зв'язку з цим інтерес | Зберігається цілеспрямова-ність, знімає-ться напруже-ність | Домінанта, яка характеризує зацікавленість, що виникла у процесі діяль-ності
Довільна увага тісно пов'язана з працею і мовою, у вза-ємодії яких вона виникла й розвивається. Необхідною умо-вою довільної уваги є оволодіння мовою, з допомогою якої усвідомлюється мета, виникає свідомий намір особистості бути уважною, забезпечується постійний контроль за діями. Поставивши мету якоїсь діяльності, ми виконуємо це рі-шення. Досягнення мети трудової діяльності вимагає не тіль-ки вміння зосереджуватись на ній, а й відвертатися від побічних стимулів, переборювати не тільки зовнішні, а й внутрішні перешкоди, розподіляти свої зусилля на вико-нанні окремих етапів праці, хоча вони бувають і непри-вабливими, контролювати цей процес до кінця. І чим від-даленіша мета і складніший шлях її досягнення, менш при-ваблива сама робота, тим більше вимагає вона довільної уваги. Чим більше зовнішніх і внутрішніх перепон трап-ляється на шляху досягнення мети, тим більше зусиль необ-хідно докласти до підтримання уваги в належному напрямі.
Обидва види уваги — мимовільна й довільна — мають багато спільних рис і відмінностей, вони тісно пов'язані між собою і взаємодіють.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Види уваги. Форми навчального розвитку та їх характеристик

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок