Головна Головна -> Інше українською -> Педагогіка -> ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ

Назва:
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
7,59 KB
Завантажень:
431
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ
У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:
РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ
Для дослідження систем підготовки вчителів у країнах Західної Європи з точки зору їх різноманітності і спільності слід визначити інтеграційні чинники в розвит-ку цього суспільного явища. На нашу думку, до них мож-на віднести такі:
1. Національні системи та моделі педагогічної освіти розвиваються в певних історичних, політичних і соціаль-них умовах;
2. Педагогічна освіта та її головні Інституції відобража-ють культурно-національні традиції, погляди на роль учи-теля, його статус, компетентність та професійні функції;
3. Розвиток і реформування педагогічної освіти в ос-танні десятиріччя значною мірою визначаються сучасни-ми міжнародними педагогічними ідеями (професіоналіза-ція, інтеграція, універсалізація тощо).
Розгляньмо ці чинники детальніше.
Ф. Бухбергер [1] та Ф. Ванікотт [5] встановили, що різноманітність, яка є найхарактернішою рисою педа-гогічної освіти в Західній Європі, зумовлюється історич-ним часом, національними особливостями та соціальни-ми умовами. Відмінності ж між системами й моделями поглиблюються в межах окремих країн. Наприклад, у Німеччині в кожній із 16 земель існує своя система та мо-дель педагогічної освіти, а в Швейцарії функціонує більш як 150 таких систем і моделей.
За одностайною оцінкою західних учених, саме на-звані чинники (історичний шлях, національні традиції, соціологічна ситуація), а не науково обґрунтовані аргу-менти й рекомендації щодо раціональної системи пла-нування та експертизи відіграють провідну роль у ство-ренні й розвитку моделей і систем педагогічної освіти в країнах Західної Європи. Це спричинило виникнення багатьох проблем в ході педагогічних реформ 80-х — першої половини 90-х років- Зокрема, аналізуючи наслідки реформи у Великобританії, X. Джарх зазначає: «Система педагогічної освіти в Англії та Уельсі є пере-важно продуктом історії, ніж результатом наукового підходу, хоча досягнуте за останні двадцять років зро-било її виразнішою І послідовнішою» [З]. Так можна схарактеризувати освіту в усіх країнах Західної Європи.
В основу багатьох особливостей систем і моделей пе-дагогічної освіти в країнах Західної Європи покладено національні традиції й стереотипи професійної підготов-ки вчителя. Європейська традиція так званої типізованої підготовки вчителів, тобто автономної підготовки, для різних ланок шкільної та професійної освіти сягає своїм корінням у XIX ст. Відмінності між підготовкою вчителів початкової школи, молодшої й старшої середньої школи та професійно-технічної освіти зумовлені традиційним для Європи розривом між початковою школою для біль-шості населення та середньою — для привілейованої менш ості -
На педагогічну освіту, зокрема на ЇЇ структурні мо-дифікації досі впливають дві традиції в підготовці вчи-телів. Насамперед, це традиції нормальних шкіл, або так званої семінаристської" педагогічної освіти для вчителів початкової школи, де на концептуальному рівні увага акцентується на практичній професійній підготовці вчителя (навчальна практика, методика), а з педагогіч-ною теорією й системою загальних і спеціальних знань слухачів ознайомлюють лише побіжно. Головною метою такої підготовки є оволодіння моделлю вчительського ремесла. На організаційному рівні ця традиція проявля-ється в існуванні різних моделей вчительської підго-товки як у межах окремих країн, так і в західноєвро-пейському масштабі.
Традиція академічної підготовки вчителів середньої школи, нехтуючи педагогічною теорією, методикою й на-вчальною практикою, натомість абсолютизує теоретичне наукове знання, вивчення академічних дисциплін. Мета підготовки вчителя зводиться до оволодіння ним науко-вими знаннями, сучасними теоріями й поглядами на по-стать учителя. Таку підготовку традиційно здійснюють університети.
Концептуальні ідеї Інтеграції, професіоналізації, уні-версалізації тощо (педагогічні реформи 60-х та 80-х рр.), ставши головним напрямом у галузі освіти на європейсь-кому континенті, реалізуються в оптимальному структу-руванні та інтеграції знань у змісті підготовки вчителя, в різних теоретично обґрунтованих моделях і підходах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ:РІЗНОМАНІТНІСТЬ І СПІЛЬНІСТЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок