Головна Головна -> Інше українською -> Політологія -> Надання притулку в Україні

Надання притулку в Україні

Назва:
Надання притулку в Україні
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
2,47 KB
Завантажень:
354
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Надання притулку в Україні
Почався новий рік, і водночас відбулися важливі адміністративні зміни стосовно притулку та міграції - від 1 січня 2005 року Державний комітет України у справах національностей та міграції став цілковито відповідальним за всі регіональні міграційні служби. Більш того, при Міністерстві юс-тиції України створено Державний департамент адаптації законодавства, який вже почав діяти. 2005 рік також стане важливим для відносин ЄС та України: під час засідання Ради співпраці "Україна - ЄС", запланованого на лютий 2005 року, очікується підписання Плану дій у рамках Євро-пейської політики сусідства (ЄПС).
Всі три події взаємопов'язані. План дій у рамках ЄПС стане визначальним політичним документом у відносинах між Україною та ЄС у майбутньому. Юстиція та внутрішні справи є одними з пріоритет-них сфер, визначених для майбутньої співпраці. План дій у рамках ЄПС, пов'язаний з Планом дій стосовно юстиції та внутрішніх справ (ЮВС), укла-дений між Україною та ЄС ще в грудні 2001 року. У цьому документі було погоджено наближення ук-раїнського законодавства до міжнародних стан-дартів взагалі та стандартів ЄС зокрема. Зараз Ук-раїна створила Державний департамент адаптації законодавства й таким чином демонструє чітку послідовність у законодавчих реформах. Це сто-сується також питань притулку та міграції. Хоча за-конодавча ситуація останніми роками значно поліпшилась, в українському законодавстві з пи-тань притулку все ще немає жодних форм до-поміжного захисту, а також гарантій захисту від не-виправданої депортації. Законопроект "Про біженців та осіб, що потребують допоміжного за-хисту", котрий має запровадити відповідні ме-ханізми допоміжного захисту в рамках єдиної про-цедури, одночасно виправляючи залишкові не-доліки чинного Закону "Про біженців", представ-лено УВКБ ООН представникам влади та парла-ментарям протягом конференції в грудні 2004 ро-ку. Іншим аспектом, передбаченим у Плані дій сто-совно ЮВС, є створення єдиного органу влади, відповідального за передання заяв про притулок від біженців, для забезпечення чіткого виконання відповідних норм. Усі регіональні міграційні служби зараз передано під нагляд Держкомнацміграції, що є важливим кроком у напрямку стандартизації процедур надання притулку.
Управління системою притулку та міграцією ста-не ще важливішою сферою співпраці в контексті ЄПС. Тому Європейська Комісія уже підтримує зу-силля України з наближення її законодавства та стандартів до європейських через програму "Tacis". Європейська Комісія наразі фінансує кілька проектів, котрі здійснюють УВКБ ООН, Міжнародна організація з міграції, Австрія, Литва та "Карітас-Австрія". Партнерами з українського боку виступа-ють Держкомнацміграції та Державна прикордон-на служба, котрим надають юридичну та іншу підтримку. Триває також діяльність в рамках Сьодеркопінзького процесу. Це регіональний форум, у якому органи влади, що займаються питаннями притулку та міграції, а також прикордонники з країн-членів ЄС, Білорусі, Молдови, Румунії та Ук-раїни спільно працюють на регіональній основі, обмінюються інформацією та підтримують зусилля один одного. Відповідну діяльність під цією пара-солькою координує Секретаріат Сьодеркопінзько-го процесу, відкритий 2003 року в Представництві УВКБ ООН у Києві.
Задля подальшого зміцнення партнерства щодо притулку та міграції з країнами поза межами ЄС, Європейський Союз створив нову програму фінан-сової та технічної допомоги, що зосереджується саме на цих питаннях — "AENEAS". За 5-річний період від 2004 до 2008 року ЄС має намір витра-тити загалом 250 мільйонів євро на надання спеціальної та додаткової допомоги країнам поза його межами, щоби сприяти їхнім зусиллям у за-безпеченні ефективнішого управління всіма аспек-тами міграційних потоків. Конкурс пропозицій уже оголошено, і заявки треба подати Європейській Комісії до 30 березня 2005 року.
Партнерство Європейської Комісії, УВКБ ООН та відповідних органів влади України довело свою ефективність у минулому та триватиме й у 2005 році на благо України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Надання притулку в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок