Головна Головна -> Інше українською -> Політологія -> Історичний розвиток соціально-політичної думки

Історичний розвиток соціально-політичної думки

Назва:
Історичний розвиток соціально-політичної думки
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
25,45 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Дисципліна: “ПОЛІТОЛОГІЯ”
Тема: “Історичний розвиток соціально-політичної думки”


З М І С Т |
Стор.
Вступ. | 3
Історичний розвиток соціально-політичної думки:
1. Соціально-політична думка Старого світу і середньовіччя | 4
2. Соціально-політичні вчення Нового і новітнього світу | 8
3. Основні напрямки розвитку сучасної політології | 13
Висновки. | 16
Список літератури. | 17


Вступ.
Політична наука як самостійна сфера знань виникає на рубежі Середньовіччя та Нового часу, коли мислителі почали пояснювати політичні процеси за допомогою “земних”, а не релігійно-міфологічних аргументів. Основи наукової політичної теорії закладають Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, Дж. Віко та інші. У цей час спеціальна галузь знань про політику іменується по-різному – політичне мистецтво, політичне вчення тощо.
Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала формуватись в другій половині ХІХ ст.
Політологія як новий навчальний курс починає викладатися в усіх вищих навчальних закладах України лише після розпаду СРСР.
Враховуючи багатозначність основного терміну “політика”, яким оперує політологія, і можливості різноманітних способів її характеристики, політологія – це наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність, форми, методи діяльності суб’єктів політики.
Предметом політології є конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами.
Як і будь-яка інша суспільствознавча наука, політологія оперує сукупністю категорій – загальними поняттями про політику, які невіддільні від законів.
Перші спроби сформулювати завдання політології як навчальної дисципліни зроблені у доповіді комітету Американської асоціації політичних наук. До основних завдань викладання політології в закладах освіти України відноситься:
підготовка молодої людини до виконання ролі громадянина;
підготовка до участі у суспільно-політичному житті, тобто політична соціалізація студентської молоді;
органічне поєднання політологічної думки України зі світовим політичним знанням;
подолання стереотипних уявлень про політику як про виключно арену для боротьби, протистояння, конфлікту та засвоєння громадянами України норм цивілізованої політичної поведінки, культури політичного спілкування та ін.


Соціально-політична думка Старого світу і середньовіччя.
Політична думка Стародавнього Сходу. Перші соці-ально-політичні погляди мали релігійно-міфологічний харак-тер і лише у XI – VIII ст. ст. до н. е. відбувається перехід до відносно раціонального погляду на світ в цілому та державу, зокрема. Це проявляється у вченнях Конфуція, Мо Цзи, Лао-цзи (Китай), Будди (Індія), Заратустри (Персія) та ін.
Фундаментальну роль в історії політичної думки Китаю відіграло вчення Конфуція, викладене його уч-нями в книзі "Бесіди та висловлювання". Конфуцій розвиває патріархальну концепцію держави: держава – це велика сім'я, а влада імператора є чимось на зразок влади батька. Відносини правителів і підданих схожі на відносини у сім'ї, де молодші залежні від старших. Соціально-політична ієрархія будується на принципі нерівності людей: "темні люди" (простолюдини) повинні підпорядковуватися благо-родним мужам. Конфуцій виступав за аристократичну фор-му правління; його ідеалом було керівництво аристократів, яких характеризували знання та доброчесність, а не поход-ження та багатство. Конфуцій був прихильником ненасиль-ницьких методів правління, відданості правителю, абсолют-ного послуху усім "старшим". Політична етика Конфуція спрямована на досягнення внутрішнього миру між верхами та низами суспільства; він відкидав бунти, війни, завойов-ницькі походи, боротьбу за владу.
Школа даосизму заснована в VI ст. до н. е. китайським мислителем Лао-цзи. Даосисти виходили з того, що людина – частина природи, і знаходить своє щастя у єдності з при-родою. Цивілізація є джерелом нещасть, бо людина втрачає спокій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Інше на тему: Історичний розвиток соціально-політичної думки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок