Головна Головна -> Інше українською -> Політологія -> Держава в політичній системі

Держава в політичній системі

Назва:
Держава в політичній системі
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
14,02 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Контрольна робота
З предмету: Політологія
“Держава в політичній системі”


1. Сутність і функції держави
Сутність держави — це внутрішній зміст її діяльності, який виражає єдність загальносоціальних і вузькокласових (групових) інтересів громадян. Будь-яка держава, разом із вирішенням суто класових завдань, виконує й загальносоціальні завдання («спі-льні справи»), без яких не може функціонувати жодне суспіль-ство. Це — засоби транспорту і зв'язку, будівництво шляхів, іри-гаційних споруд, боротьба з епідеміями, злочинністю, заходи щодо забезпечення миру та інші.
Два аспекти сутності держави визначилися з моменту її виникнення:*
класовий аспект — захист інтересів економічно пануючого класу, здійснення організованого примусу;*
загальносоціальний аспект — захист інтересів усього суспіль-ства, забезпечення громадського блага, підтримання порядку, виконання інших загальносоціальних справ. Загальносоціальний аспект сутності держави особливо яскраво проявляється в її зіставленні з громадянським суспільством.
Співвідношення вузькокласових (групових) інтересів паную-чої верхівки (еліти) і інтересів усього суспільства за різних істо-ричних часів не однаково. Як правило, посилення однієї з них призводить до послаблення іншої. До середини XIX ст. у біль-шості країн перевага була на боці організованого примусу, захи-сту інтересів економічно пануючого класу. Поступово у ряді цивілізованих держав Заходу в зв'язку із розвитком громадянського суспільства усе більшого значення набувають загальносоціальний аспект державної діяльності, завдання забезпечення суспільного блага. У наші дні цей аспект відіграє істотну роль у неокапіта-лістичних і неосоціал істинних державах, у тому числі в Україні.
Перевага загальносоціального аспекту сутності держави відбу-лася завдяки зниженню частки його класового змісту як певного результату розвитку громадянського суспільства, твердження прав і свобод особи. У сучасних цивілізованих державах не стало чітко виражених класів, соціальні суперечності втратили антагоністич-ний характер, зріс загальний життєвий рівень населення.
Зміст діяльності держави набув нових якостей:—
держава стала на шлях подолання суспільних суперечнос-тей не шляхом насильства і придушення, а за допомогою дося-гнення громадського компромісу, толерантності, створення умов для розвитку громадянського суспільства;—
держава у своїй діяльності широко використовує такі за-гальнодемократичні ідеї та інститути, як поділ влади, плюралізм думок, висока роль суду, гласність та ін.;—
держава застосовує засоби захисту людини праці, соціаль-ної захищеності всіх громадян;—
на міжнародній арені держава проводить політику, що потребує взаємних поступок, компромісів, домовленостей з ін-шими державами.
Така держава в сучасних західних теоріях трактується як над-класова, що представляє інтереси всіх верств суспільства. Вона називається соціальною правовою державою, державою соціаль-ної демократії. Сутність й цієї держави не позбавлена класового аспекту, проте він не настільки виражений, як в експлуататор-ських державах — рабовласницьких, феодальних, буржуазних. Більш тогб, у сучасних державах (внаслідок втрати антагоністи-чного характеру класових суперечностей) ці аспекти аж ніяк не обов'язково протилежні один одному. Соціальна правова дер-жава припускає наявність громадянського суспільства, де гро-мадянин — суб'єкт права — є вільною, автономною особою.
Функції держави — головні напрямки і види діяльності дер-жави, обумовлені її завданнями і цілями і такі, що характеризу-ють її сутність.
функції держави не можна ототожнювати з функціями и окре-мих органів, які є частиною апарату держави і відбиваються у компетенції, у предметі ведення, у правах і обов'язках (повнова-женнях), закріплених за ними.
Наведені нижче функції держави відбивають реалізацію загальносоціальних, або «спільних справ» (а не класових), що забезпе-чують об'єктивне існування людей.
Можна класифікувати функції сучасної держави за різними критеріями: суб'єктами, об'єктами, способами, засобами та ін-шими елементами державної діяльності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Держава в політичній системі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок