Головна Головна -> Інше українською -> Політологія -> Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній

Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній

Назва:
Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
3,57 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній є надзвичайно великим, часто навіть вирішальним. Для більшості виборців засоби масової інформації стають най-потужнішим джерелом інформації про політичні партії, виборчі бло-ки партій, кандидатів у народні депутати, про перипетії виборчого процесу тощо. Неучасть засобів масової інформації у виборах може створити інформаційний дефіцит, а непрофесійна участь може відчутно зашкодити суб'єктам виборчого процесу або ж навіть і нега-тивно вилинути на результати виборів. Від засобів масової інфор-мації значною мірою залежить рівень свідомої оцінки виборцем кон-куруючих партій і кандидатів.
Експерти стверджують, що чим більшою є кількість виборців з неусталеними політичними позиціями, тим значнішим є вплив на них засобів масової інформації. Причому найбільш впливовим із них у процесі виборчої кампанії в Україні виявилося телебачення.
У висвітленні і здійсненні виборчої кампанії беруть участь різні засоби масової інформації. Але мета у них одна, і вона відповідаль-на, а саме: забезпечити доступ до засобів масової інформації усім партіям і кандидатам, які беруть участь у виборах, надати електорату точну, об'єктивну, неупереджену інформацію, спонукати виборців виявити громадянську відповідальність і взяти участь у виборах. Лише досягаючи цієї мети, засоби масової інформації повною мірою відіграватимуть під час виборів ту роль, що покладає на них розвинене демократичне суспільство.
У виборчому процесі на засоби масової інформації покладається велика відповідальність за подання інформації у доступній формі та наповнення її змістом, вартим, з огляду на актуальність події дня, неупередженого, виваженого висвітлення перебігу подій виборчого процесу і референдумів. До потенційних функцій ЗМІ в період виборчих кампаній і референдумів можна віднести такі: забезпечення інформаційної бази для здійснення громадянами політичного вибору.
Ця функція засобів масової інформації полягає в доведенні до відома громадськості України об'єктивної та всебічної інформації (про сплановані і здійснені заходи виборчого процесу, про ті чи інші дії офіційних та неофіційних його учасників; забезпечення каналу комунікацій між діючими політиками, гро-мадськими об'єднаннями, державними органами та зацікавленою публікою;
допомога іншим інституціям у здійсненні таких функцій, як добір політичних лідерів та репрезентування їх суспільству; впливовість на процес ухвалення політиками рішень; *!Л
допомога в організації дискусій між різними політичними силами; створення ринку політичних ідей тощо.
Чи не найважливішоб у пероді виборчих кампанії є агітаційна функція засобів масової інформації Інфо^маШиюлнгає в наданні у
такої інформації про події виборчого процесу, пр<о!тарпЇЇиних та нео- І фіційних учасників, а особливо - про суб'єктів цього процесу, що пра- / ктично відповідна інформація складається з тенденційно підібраних ' фактів, містить чітко виражені соціально-політичні оцінки і орієнта-ції та врешті-решт має на меті однобічно спрямовану, так би мовити, «обробку» свідомості масового виборця. В такому разі основними ко-ристувачами засобів масової інформації є, по-перше, політичні пар-тії, виборчі блоки партій, їхні лідери і прихильна до них політично активна частина електорагу; по-друге, окремі кандидати у народні депутати та у Президенти України і групи їхньої підтримки. Як полі-тично заангажовані можуть поставати, певна річ, і самі засоби масо-вої інформації, а про партійні засоби масової інформації у цьому кон-тексті, зрозуміло, мова вже взагалі не йде. ) . -І Сьогодні, як ніколи, засоби масової інформації мають віддзеркалю-,Ц громадянську свідомість суспільства, бути провідником сошаль-„Гі політичних змін, надавати можливість вільному конкуруванню політичних погляді», ідей, уподобань, а тому забезпечення пауперу дженого виваженого висвітлення подій виборчого процесу ІІлф«рги-_ ^Тктивна участь в ініціюванні, організації та здійсненш заходи, з допжш» правової культури учасників виборчого ироиесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Вплив засобів масової інформації на суб'єктів і учасників виборчих кампаній

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок