Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики

Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики

Назва:
Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
12,92 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
КРИМІНАЛІСТИКА
Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики
ПЛАН :
Вступ
Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики
Поняття і характеристика слідчих дій
Поняття і класифікація слідчих ситуацій
Використання досягнень гуманітарних, природних і технічних наук у криміналістичній тактиці
Тенденції розвитку криміналістичної тактики
Висновок
Використана література
Вступ
Криміналістична тактика - третій розділ криміналістики; це система наукових положень і розроблювальних на їхній основі рекомендацій із проведення окремих слідчих дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів по кримінальних справах.
Криміналістична тактика нерозривно пов'язана з криміналістичною технікою, а також з організацією і методикою розслідування окремих видів злочинів. Тактичні прийоми і рекомендації забезпечують найбільш повне й ефективніше застосування в процесі розслідування, а також судового розгляду кримінальних справ засобів і прийомів криміналістичної техніки. І навпаки, ці тактичні прийоми і рекомендації можуть бути повною мірою використані лише на основі широкого і вмілого застосування техніко-криміналістичних засобів і методів.
Найважливішою умовою успіху в застосуванні прийомів і рекомендацій криміналістичної тактики є правильна організація досудового і судового слідства. Уміле, побудоване на наукових основах висування версій, планування розслідування, правильно організована взаємодія з оперативно-розшуковими апаратами, з фахівцями, а також використання допомоги населення, як правило, дозволяють у короткий термін повно і всебічно розслідувати навіть найбільш складні злочини.
Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики
Поняття «криміналістична тактика» та «слідча тактика» хоча й ототожню-ються деякими криміналістами (М. П. Яблоков), однак вони нерівнозначні.
Криміналістична тактика - це розділ криміналістики, який становить со-бою систему положень і практичних рекомендацій з організації та планування розслідування й визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють розслідування з урахуванням їх відносин та взаємодії з іншими учасниками розслідування на основі норм і принципів кримінального процесу.
Таким чином, криміналістична тактика вивчає тактику діяльності всіх учас-ників розслідування - слідчого, прокурора, працівників органів дізнання, спе-ціаліста, експерта, громадських помічників, обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого, свідка та ін.
Слідча тактика - це галузь криміналістики, яка містить систему наукових положень і рекомендацій щодо організації та планування розслідування й тактики слідчих дій. Це поняття значно вужче, ніж перше, тому більш точно визначає призначення тактики - служити розслідуванню злочинів, яке здійс-нюють органи досудового слідства та дізнання. Криміналістика: підручник / за ред. П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2001.
Теоретичні основи тактики: вчення про закономірності поведінки осіб, за-лучених до орбіти кримінального процесу, виявлення у зв'язку з цим їх психіч-них якостей, розробка на цій основі прийомів збирання та дослідження дока-зової інформації. Тому слідчу тактику визначають як лінію поведінки слідчого, дії, вибір їх послідовності та умов виконання найбільш доцільних тактичних прийомів і слідчих дій у певних ситуаціях.
Головне завдання криміналістичної тактики полягає в сприянні більш ефек-тивної організації криміналістичної діяльності згідно з цілями розслідування.
Окремим завданням слідчої тактики є розроблення найбільш ефективних тактичних прийомів на основі використання сучасних наукових даних, уза-гальнення слідчої та судової практики.
Науковими джерелами криміналістичної тактики виступають сучасні досяг-нення філософії, логіки, психології, науки управління, інформатики та обчис-лювальної техніки, теорії ігор, прийняття рішень та інших галузей знань.
Практичні джерела криміналістичної тактики - це матеріали судово-слід-чої практики, звідки криміналістична тактика переймає ідеї, які потребують наукового обґрунтування. Наукові та практичні джерела криміналістичної так-тики лежать в основі розроблення тактичних прийомів і принципів слідчої діяльності (поведінки службових осіб) у розслідуванні злочинів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Інше на тему: Предмет, завдання, джерела і засоби криміналістичної тактики

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок