Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Кримінально-процесуальне право і закон

Кримінально-процесуальне право і закон

Назва:
Кримінально-процесуальне право і закон
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
13,41 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Контрольна робота
на тему:
“Кримінально-процесуальне право і закон”


ПЛАН
1. Зміст і структура кримінально-процесуального права
2. Джерела кримінально-процесуального права
та їх характеристика
3. Дія кримінально-процесуального закону в часі, просторі щодо осіб
Висновок
Література


1. Зміст і структура кримінально-процесуального права
Кримінальний процес – це врегульована нормами кримінально-процесуального права діяльність органів дізнання, слідчого, прокурора, судді і суду по розкриття злочинів, викриттю й покаранню винних та недопущенню покарання невинних, а також система правовідносин, що виникають у перебігу цієї діяльності. Вказаних органів один з одним, а також з громадянами, посадовими особами, установами, підприємствами, громадськими об‘єднаннями й трудовими колективами, які залучаються до сфери кримінально-процесуальної діяльності. Кримінально-процесуальна діяльність за своїм змістом являє собою систему передбачених законом процесуальний дій і рішень органів попереднього розслідування, прокурора, судді, суду та інших суб‘єктів кримінального процесу. Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально-процесуальної діяльності. Елементи таких правовідносин: 1) суб‘єкти – учасники кримінального процесу; 2) об‘єкт – поведінка суб‘єктів кримінального процесу; 3) процесуальні права і обов‘язки суб‘єктів. Кримінальний процес і кримінальне судочинство - тотожні терміни. Кримінальний процес і правосуддя в кримінальних справах – слід відрізняти. Правосуддя – це розгляд у судових засідання кримінальних справ і застосування встановлених законом заходів покарання до осіб, винних у вчинені злочину, або виправдання невинних (ст.4 ЗУ “про судоустрій”). Т.ч., діяльність судді в стадіях порушення кримінальної справи, віддання обвинуваченого до суду та виконання вироку і таке інше охоплюється поняттям кримінального процесу. Здійснюючи провадження в кримінальній справі, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд справляють виховний вплив не тільки на осіб, які безпосередньо беруть участь у кримінальному процесі, а й на інших громадян, на трудові колективи, сприяючі тим самим правовому вихованню громадян, залученню населення до боротьби із злочинністю.
Аналіз кримінально-процесуальної літератури, в якій розглядається поняття кримінально-процесуального зако-ну, свідчить про певні розбіжності в трактуванні цього питання. В деяких випадках під ним розуміють як форму правових актів, що містять норми, які регулюють суспільні відносини у галузі кримінального судочинства, так і самі ці норми, система яких утворює кримінально-процесуаль-ний закон Фаткуллик Ф. Н. Советский уголовно-процессуальный закон // Советский уголовный процесе. — М., 1980. — С. 49.. Отже, під поняттям «кримінально-процесу-альний закон» розуміють форму і зміст кримінально-процесуального права в органічному поєднанні.
Кримінально-процесуальне право є обов'язковим ком-понентом, важливою ланкою всієї системи права в Ук-раїні. Як і будь-яка ланка єдиного ланцюга, кримінально-процесуальне право, маючи певну самостійність, пов'яза-не з іншими ланками, зокрема з матеріальним криміналь-ним правом.
Правильне розуміння кримінально-процесуального пра-ва є необхідною умовою для відмежування цього поняття від інших, подібних до нього.
Деякі автори поєднують поняття кримінально-проце-суального права і кримінального процесу, тобто вони розглядають кримінальний процес як сукупність норм і як діяльність відповідних органів. Ці поняття не слід змішу-вати чи ототожнювати. Кожне з них має своє змістове на-вантаження.
Нерозривний зв'язок кримінального і кримінально-проце-суального закону зумовлений тим, що в них спільна мета — охорона суспільства від злочинних посягань. Але при цьо-му вони виконують різні функції. Кримінальний закон ви-значає межі злочинної діяльності, тобто те, яка діяльність чи бездіяльність є злочином, а також міру покарання за цей злочин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: Кримінально-процесуальне право і закон

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок