Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Державне право зарубіжних країн

Державне право зарубіжних країн

Назва:
Державне право зарубіжних країн
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,88 KB
Завантажень:
159
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з навчальної дисципліни
“Державне право зарубіжних країн”


Соціально-політичні функції Конституції
Конституція, як особливий нормативно-правовий акт, по-сідає самостійне й особливе місце у правових системах су-часних демократичних держав. Від усіх інших нормативно-правових актів Конституція відрізняється такими рисами:
- особливим суб'єктом, який розробляє Основний За-кон або від імені якого він приймається (народ, парламент, установчі збори);
- всеосяжним об'єктом конституційного регулювання, тобто тією сферою політико-правових суспільних відносин, вплив на які вона поширює;
- особливими юридичними властивостями: верховен-ством у системі права, вищою юридичною силою, особливим порядком прийняття, внесення в конституцію змін і допов-нень, спеціальними формами охорони конституції Кравченко В.В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. – К., 2003.
.
Отже, конституція — нормативно-правовий акт, який приймає безпосередньо народ або від його імені відповідні органи державної влади, як правило — парламент. Установ-чий характер Конституції виявляється у тому, що народ, як носій, джерело суверенітету, влади володіє таким вищим йо-го проявом, як установча влада, завдяки якій лише він має право встановлювати ті засади державного і суспільного устрою, які визначає народ.
Що стосується всеохоплюючого об'єкта конституційного регулювання, то він виявляється у предметі конституційно-правового регулювання або у специфіці тих політико-право-вих суспільних відносин, які він регулює і закріплює.
Юридичні властивості конституції, крім перелічених ви-ще, виявляються також у ролі Основного Закону як ядра всі-єї правової системи, а також в особливостях прийняття кон-ституції, її перегляді та внесенні в її текст відповідних поправок.
Таким чином, Конституція (Основний Закон держави або система правових актів) — це нормативно-правовий акт, що має юридичні властивості за допомогою якого народ або органи держави, що виступають від його іме-ні, закріплюють права і свободи людини і громадянина, основи громадянського суспільства, які охороняються державою, утверджують основні засади устрою суспіль-ства і держави, визначають суб'єктів влади, а також механізм її організації і здійснення.
Перш за все Конституція України є елементом системи нормативно-правових актів, її не можна винести за межі чинного права, оскільки є складовою частиною позитивного права і в той же час — специфічним законодавчим актом. Більше того, Конституція — основна галузь національного права і всієї правової системи України.
Конституція України — це особливий нормативно-правовий акт — Основний Закон Української держави. Розширення меж правового регулювання за рахунок суто "державної сфери" призвело до того, що в юридичній науці радянського періоду був зроблений висновок про те, що Кон-ституція — це Основний закон не лише держави, а й сус-пільства. Дійсно, як і вся система права, Конституція звер-нута і до суспільства, проте вона, як і будь-який інший закон, являє собою різновид правового акта, характеризуєть-ся властивостями останнього і приймається державою в осо-бі її органів.
Конституція України — це найвищий за юридичною силою правовий акт. Вона закріплює організацію органів, що здійснюють публічну владу на основі принципу народно-го суверенітету, їх взаємовідносини між собою та людиною і громадянами. Система національного права України — це не просто сума, сукупність законів. Внутрішня погодженість та структурна єдність права визначається тим, що її ядром ви-ступає Конституція. Своїми нормами вона сприяє пого-дженості всього правового розвитку країни, систематизації права.
Таким чином, у конституції існують і взаємодіють дві вза-ємопов'язані властивості. З одного боку, вона є свого роду підсумком, вершиною у розвитку законодавчих праць у кра-їні, втіленням досягнень теорії і практики попередніх часів, а, з другого — становить основу для вдосконалення права у майбутньому. Вершина піраміди законодавства, яке пройшло певний історичний етап, стає основою піраміди наступного етапу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Державне право зарубіжних країн

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок