Головна Головна -> Інше українською -> Право -> АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

Назва:
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
10,96 KB
Завантажень:
456
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС


ПЛАН
1. Сутність адміністративного процесу
2. Принципи адміністративного процесу
3. Суб'єкти адміністративного процесу
Література


1. Сутність адміністративного процесу
У діяльності вико-навчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру що-до конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення зе-мельних ділянок під будівництво, притягнення до дисцип-лінарної або адміністративної відповідальності тощо.
Такі питання прийнято називати індивідуальними управ-лінськими справами або адміністративними справами.
Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адмініст-ративну справу (конкретне, індивідуальне управлінське питання), необхідно реалізувати відповідну норму матері-ального адміністративного права, тобто застосувати при-писи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку.
Реалізація здійснюється шляхом застосування органами державного управління матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку.
Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні процедури. Кожна з таких процедур являє со-бою систему установлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступа-ють як адміністративно-процесуальні норми.
Отже, адміністративно-процесуальна норма — це вста-новлені або санкціоновані державою обов'язкові правила, від-повідно до яких регламентується порядок вирішення адмі-ністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права.
Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно-про-цесуальних норм прийнято називати адміністративно-про-цесуальною діяльністю.
Треба зазначити, що адміністративно-процесуальна ді-яльність не рівнозначна адміністративному процесу. Вона здійснюється виключно з конкретних справ, для реалізації конкретних матеріальних норм, на підставі конкретних ад-міністративно-процесуальних норм.
Наприклад, у разі порушення законодавства про рекла-му адміністративні справи порушуються щодо конкретних порушників (юридичних осіб) на підставі порушень кон-кретних норм матеріального права, які містяться в Законі "Про рекламу". Вирішення таких справ здійснюється за конкретними адміністративно-процесуальними нормами, які містяться в нормативному акті "Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу" (за-тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р.). У разі звернення громадянина за субси-дією відповідна адміністративна справа вирішується за процесуальними нормами, які містяться у Положенні про порядок призначення і виділення населенню субсидій (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 22 верес-ня 1997 p.).
Адміністративно-процесуальну діяльність, здійснену у рамках конкретної адміністративної справи прийнято нази-вати провадженням у адміністративній справі або адмініст-ративним провадженням.
Однопорядкові групи проваджень утворюють види ад-міністративних проваджень. Таким чином виділяються:
адміністративні провадження за зверненнями громадян;
провадження у справах про адміністративні правопору-шення; провадження з ліквідації нерентабельних підпри-ємств; провадження з надання громадянам пільг та інші.
Отже, адміністративно-процесуальна діяльність кон-кретизується і об'єктивується у рамках конкретних адмі-ністративних проваджень.
Усі існуючі адміністративні провадження органічно пов'язані між собою, перебувають у постійній взаємодії і взаємопроникненні, наділені багатьма загальними ознака-ми, а їх сукупність має інтегративні якості і властивості ці-лісної системи. Це правове явище (сукупність адміністра-тивних проваджень) прийнято називати адміністративним процесом. До ознак, які дозволяють розглядати адмініст-ративний процес як самостійне правове явище, слід від-нести:*
наявність чітко визначеної сфери виникнення, існу-вання і припинення адміністративних справ (це сфера дер-жавного управління);*
особливі правила вирішення адміністративних справ, які закріплені в адміністративно-процесуальних нормах (нормативність адміністративного процесу);*
обов'язкова участь у вирішенні таких справ органів державного управління або їх посадових осіб;*
додержання принципів адміністративного процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок