Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Функції держави із забезпечення прав людини у сфері інформації та інформатизації

Функції держави із забезпечення прав людини у сфері інформації та інформатизації

Назва:
Функції держави із забезпечення прав людини у сфері інформації та інформатизації
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,34 KB
Завантажень:
460
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
У статті автор аналізує проблеми розвитку інформаційного простору України та обґрунтовує необхідність виокремлення інформаційної функції держави по забезпеченню основних прав людини у сфері інформації.
In this article author analyzes problems of the development of information area of Ukraine and grounds the necessity of introduction of term of information function of the state that provides basic human rights in the sphere of information.
С
учасні процеси глобалізації економіки та цивілізаційної трансформації суспільства характеризуються утворенням єдиного світового інформаційно-комунікаційного простору, де інформація розглядається як знання, відомості про осіб, предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від місця, форми, формату їх подання [1, c. 68; 2]. Ретельний аналіз сучасних економічних, політичних та соціальних умов розвитку суспільства породжує актуальну проблему значення та особливої цінності інформації та інформатизації у подальшому розвитку цивілізації. Особливе місце в цьому процесі належить праву та державі і науковому обґрунтуванню їх ролі.
У науковій та навчальній літературі терміни інформаційна цивілізація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство є загальновизнаними. Поняття інформаційного суспільства, зокрема, розглядається як термін, що характеризує системні зміни в соціальній, економічній, політичній, правовій, культурній структурі суспільства [2]. Масив наукових праць за цією тематикою доволі значний. В цій статті, зокрема, ми посилаємося на публікації О. Чубукової, С. Мочерного, А. Чухно, Г. Дзісь та інших. Важливим теоретичним здобутком є праці, що обґрунтовують необхідність виділення окремої галузі інформаційного права (Л. Бачила, С. Семілетова). Слушною вважаємо наукову пропозицію, що відбита в теоретичній літературі, стосовно можливості виділення окремої інформаційної функції держави. Обґрунтування останнього є метою нашої статті.
Важливим чинником для обґрунтування і виділення інформації як окремого об’єкта (сфери відносин) функціонального впливу держави є низка наукових прогностичних концепцій подальшої еволюції цивілізації. Серед них, зокрема, значне місце належить концепції постіндустріальної цивілізації американського соціолога Д. Белла.
Характерна ознака постіндустріального суспільства та, що головним засобом виробництва є не земля (аграрна епоха) чи капітал (індустріальна епоха), а інформація та знання [3, с. 42]. Тому закономірним науковці визнають визначальний чинник, що випереджає розвиток суспільства — інформаційно-інтелектуальні технології [4, с. 49-54]. Зокрема, в концепції державної інформаційної політики Російської Федерації одним із завдань держави визнається необхідність формування інформаційного суспільства та рух від індустріального до постіндустріального (інформаційного суспільства) [5].
Проте поряд із визнанням багатьма вченими значення цієї теорії, як "єдиної соціальної метатеорії", С. Мочерний вважає її "аморфною та беззмістовною", а підхід, який розвиток постіндустріального суспільства ставить у залежність від наукоємної технології та інформації — техніко-інформаційним детермінізмом.
Автор зазначає, що порівняно із засобами праці підготовлена робоча сила є більш важливою. Крім того, багато західних та українських економістів, зазначає він, вважають за доцільне використовувати термін не постіндустріального суспільства, а інформаційної цивілізації, інформаційної економіки, інформаційного суспільства [6, с. 52-54].
Безперечно, людина, її права і свободи є головною метою сучасної цивілізації, а техніка, технології, наука, освіта, інформація — засобами досягнення цієї мети. Але підготовлена робоча сила — є не що інше, як наслідок соціалізації індивідів, досягнення ними відповідної системи знань та навичок, як сукупності певної технологічної інформації. Тому наукова діяльність, знання, інформація та можливості розповсюдження і, особливо, захисту інформації мають особливе значення у збереженні і розвитку соціального досвіду та суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Інше на тему: Функції держави із забезпечення прав людини у сфері інформації та інформатизації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок