Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. 3. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права

Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. 3. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права

Назва:
Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. 3. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,52 KB
Завантажень:
185
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. 3. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права


1. Види суб'єктів господарського права
Господарське законодавство і право регулює умови створення і діяльності різних видів суб'єктів. Кожен вид має законодавчо визначені назву і правове становище.
Суб'єктів господарського права класифікують на види згідно з об'єктивним матеріальним критерієм. Таким критерієм законо-давець вважає зміст діяльності або функції суб'єкта, які він вико-нує в економічній системі України.
Враховуючи особливості функцій, господарське законодав-ство визначає правове становище таких суб'єктів господарського права, як: 1) підприємства та їхні структурні підрозділи; 2) об'єд-нання підприємств; 3) фінансові та посередницькі інститути; 4) громадяни-підприємці; 5) органи державної виконавчої влади в економіці. Крім того, у кожній з цих груп враховуються особ-ливості правового становища окремих видів суб'єктів господар-ського права.
Підприємства відповідно до їхніх функцій посідають головне місце в економіці. З урахуванням соціально-економічної ролі підприємств законодавець кваліфікує їх як основну організацій-ну ланку народного господарства України. Така кваліфікація зу-мовлена тим, що підприємство є господарською організацією, господарюючим суб'єктом. Коротко підприємство визначається як господарюючий суб'єкт, що створюється для здійснення гос-подарської діяльності з метою одержання прибутку, який має не-обхідні для цього повноваження і реєструється у визначеному за-коном порядку як комерційна юридична особа. Терміну "підпри-ємство" в зарубіжному комерційному праві відповідають поняття "компанія" або "корпорація".
Суб'єктами господарської діяльності є також підрозділи під-приємств (ст. 7 Закону України "Про підприємства в Україні") та інших господарських організацій. Вони створюються самими організаціями для певної господарської діяльності. Функції і компетенцію таких суб'єктів визначають підприємства у поло-женнях про них. Положення затверджують органи управління організацій. Ці суб'єкти не реєструються як юридичні особи.
Другим видом суб'єктів господарського права є об'єднання підприємств, що визначається як господарська організація, ство-рювана на добровільних засадах двома і більше підприємствами для спільного виконання делегованих учасниками виробничих, комерційних, наукових та інших визначених статутом (догово-ром) функцій і зареєстрована як юридична особа. Об'єднаннями згідно із законодавством є асоціації, корпорації, концерни, кон-сорціуми та інші виробничо-господарські комплекси. Специфіч-ним видом господарського об'єднання є промислово-фінансова група. Об'єднання підприємств створюється лише у тому разі, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.
Третім видом суб'єктів господарського права є так звані фінансові і посередницькі інститути, що належать до інфра-структури ринку. Загальна риса, яка їх об'єднує, — обслуговуван-ня ринку. Фінансовий інститут можна визначити як організацію, що засновується у формі акціонерного або іншого товариства і реєструється як юридична особа, що забезпечує функціонування ринків товарів і капіталів.
Такі акціонерні та інші господарські товариства здійснюють кредитування господарюючих суб'єктів, інвестування об'єктів підприємництва та іншої діяльності, надають страхові, комерцій-ні та посередницькі послуги. Назви цих суб'єктів визначаються залежно від виду діяльності: банки, інвестиційні фонди, інвести-ційні компанії, страхові компанії, товарні та фондові біржі, довір-чі товариства тощо.
Четвертим видом суб'єктів господарського права є громадяни-підприємці (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства). Ці особи мають право здійснювати підприєм-ницьку господарську діяльність у будь-яких організаційних фор-мах за їх вибором (ст. 6 Закону України "Про підприємництво"). Зокрема, якщо діяльність фізичних осіб здійснюється із залучен-ням найманої праці, вона реєструється як приватне підприєм-ство.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Види суб'єктів господарського права. Державна реєстрація підприємства. 3. Поняття і класифікація суб'єктів трудового права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок