Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України.

Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України.

Назва:
Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України.
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,44 KB
Завантажень:
11
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Контрольна робота з правознавства
Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України.


План
Місце і роль права в системі соціальних норм.
Поняття системи права як внутрішньої його організації.
Загальна характеристика основних галузей права України.


Вступ
Формування духовного світу людини, має актуальне значення для побудови незалежної Української держави з соціальними відносинами і правовою системою.
Важливий етап правого виховання молоді був ознаменований прийняттям у 1996 р. Конституції України.
Одним з найоптимальніших шляхів формування правової свідомості та правової культури молоді є засвоєння основ правознавства в навчальному процесі. Зокрема, усні професійно-технічних навчальних закладів для законодавчої орієнтації в подальшому житті та професійній діяльності повинні здобути необхідний мінімум правових знань.
Виходячи з конституційних положень молодь повинна чітко усвідомлювати як власні права і свободи, так і обов’язки перед суспільством, володіти правовою свідомістю, правовою культурою.


1) Місце і роль права в системі соціальних норм
Стаття 8. В Україні визначається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України.
Соціальні норми — це загальні правила пове-дінки людей у суспільстві, що зумовлені об'єктивни-ми закономірностями, є результатом свідомої вольової діяльності певної частини чи всього суспільства і забезпечуються різноманітними засобами соціаль-ного впливу.
Залежно від способу їх утворення й забезпечення соціальні норми класифікують як: юридичні; мо-ральні; корпоративні (громадських організацій, політичних партій, інших об'єднань громадян); звичаї чи традиції.
Залежно від сфери соціальних відносин, що регулюються нормами, їх поділяють на: економічні; політичні; сімейні; релігійні; етики та естетики; організаційні; соціально-технічні.
Юридичні (правові) норми — загальнообов'язкові, формально визначені правила поведінки, що вста-новлені (санкціоновані) державою, охороняються, захищаються і гарантуються нею та містяться в нормативно-правових актах.
Моральні норми — правила поведінки, що базую-ться на моральних поглядах суспільства на добро і зло, справедливе й несправедливе, гуманне й негу-манне, л забезпечуються насамперед внутрішньою переконаністю та силою громадської думки.
Корпоративні норми — правила поведінки, що встановлюються й забезпечуються політичними пар-тіями, громадськими організаціями та іншими об’єднаними людей.
Звичні чи традиції — правила поведінки, що істо-рично склались і увійшли (перетворились) у звичку людей.
Аби показати, що право є особливим видом соці-альних норм, слід порівняти ознаки правових та ін-ших соціальних норм.
Так, правові норми, що у своїй сукупності утво-рюють право:*
виникають разом із виникненням держави;*
встановлюються чи санкціонуються державою;*
виражають волю керівної частини суспільства;*
утворюють внутрішньо узгоджену цілісність, єд-ність (систему права);*
існують у суспільстві як одна система норм;*
формулюють правила поведінки у вигляді прав та обов'язків;*
правила поведінки формально визначені за зміс-том;*
мають певні форми зовнішнього виразу;*
мають точно визначені межі дії;*
забезпечуються державним примусом та іншими засобами.
Інші соціальні норми, що утворюють систему со-ціального регулювання:*
існують у будь-якому суспільстві;*
встановлюються чи санкціонуються іншими суб'єктами;*
виражають волю різноманітних частин населен-ня;*
можуть існувати й безсистемне, не будучи, внутрішньо узгодженими;*
існують здебільшого у вигляді декількох віднос-но самостійних систем нормативного регулю-вання;*
виражаються не тільки через права та обов'яз-ки, а й через загальні принципи, цілі, гасла то-що;*
зазвичай позбавлені формальної визначеності;*
можуть виражатись у будь-яких, не завжди фік-сованих, формах;*
не завжди мають точно визначені межі дії;*
забезпечуються звичкою, внутрішнім переко-нанням, моральним, громадським впливом та іншими позадержавними засобами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Місце і роль права в системі соціальних норм, поняття системи права як внутрішньої його організації, загальна характеристика основних галузей права України.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок