Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Правова і соціальна держава

Правова і соціальна держава

Назва:
Правова і соціальна держава
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,37 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
на тему:
“Правова і соціальна держава”


ПЛАН
Вступ
Поняття і прикмети правової держави
Особливості механізму правової держави
Поняття і призначення соціальної держави
Соціальна держава і особистість
Висновки
Список використаних літературних джерел


Вступ
Поняття «правова держава» виникло у XIX столітті, хоча витоки слід шукати в давнині. Вже відомі мислителі античності (Платон, Аристотель та ін.) зверталися до пошуків принци-пів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права.
Античними авторами було вироблено низку положень про правову державу. Вперше термін «правова держава» було вжито німецькими вченими К.Т. Велькером (1813), І.Х. Фрайхер фон Аретином (1824). Створення юридичне завершеного поняття «правова дер-жава» пов'язують з ім'ям Р. Моля, який ввів його до загального державно-правового і політичного вжитку.
Вітчизняна наука прий-няла формулу «правова держава» у результаті «перебудови», про-голошеної в 1985 p. Україна, перетворившись на самостійну не-залежну державу, визначила орієнтацію свого розвитку — побу-дова демократичної, соціальної, правової держави.
Поняття «соціальна держава» є плодом XX століття, тоді як поняття «правова держава» виникло раніше — у XIX столітті, хоча витоки обох слід шукати в давнині. Вже відомі мислителі античності (Платон, Аристотель та ін.) зверталися до пошуків принци-пів, форм і конструкцій узгодженої взаємодії влади і права.
Проте друга половина XX ст. поєднала ці поняття, збагатив-ши кожне з них. Поняття «соціальної держави» було висунуто у 1929 p. ні-мецьким державознавцем X. Хеллером і згодом поширилося в Європі. У США ідея соціальної держави була сприйнята пізні-ше, ніж у країнах Європи, оскільки тип свідомості американсь-кого суспільства був орієнтований на принцип індивідуалізму.
В даній контрольній роботі спробуємо дослідити поняття і прикмети правової та соціальної держави, особливості їх механізму та визначити місце особистості.
Поняття і прикмети правової держави
Правова держава — це така держава, в якій функціонує режим конституційного правління, існує розвинута і несуперечлива правова система й ефективна судова влада, забезпечено реальний розподіл влад з їхньою ефективною взаємодією та взаємоконтролем, з розвинутим контролем з боку суспільства державної влади. Загальний демократичний устрій системи влади і політики правової держави органічно пов'язаний з його правовими засадами. В основу правової держави покладено рівність державної влади, громадянина і суспільства, їхня правова рівність перед законом.
Сукупність названих при розгляді історії становлення і розвитку правової держави факторів є визначальною для втілення цієї ідеї в життя. Це пояснюється рядом причин. Ні влада, ні саме по собі право не можуть бути реальними гарантами виконання законів, якщо право не легітимоване (тобто, не визнане належним до виконання) суспільством. Тільки їхня легітимність, визнання суспільством і тому обов'язковість виконання забезпечують дійсне дотримання законів суспільством і державою, так само, як і створення їхньої системи, і виключають протиправну практику з обох сторін. Але суспільство може добитися цього, тільки досягнувши достатньо високого рівня громадянського, а отже, і культурного, цивілізаційного, матеріального й інтелектуального розвитку, тобто ставши громадянським суспільством. Громадяни такого суспільства не сковані дисципліною страху і панування. Вони наділені власністю, володіють свободами і правами, і володіння цими цінностями робить їх відповідальними за збереження і примноження цих цінностей. Вони ж захищають і державу, яка стає відповідальною за всі види безпеки людини і суспільства і їхніх надбань.
Основою реально значимих правових відносин у правовій державі стають не правові норми самі по собі, приписи і санкції, як би досконало вони не були сформульовані. Їхньою першоосновою служать елементарні почуття порядності, моральності, почуття обов'язку, усвідомлення відповідальності, здатність людини і суспільства до критичного самопізнання, звичка до дисципліни і вміння дисциплінувати себе, справжня громадянськість.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Інше на тему: Правова і соціальна держава

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок