Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття та види часу відпочинку

Поняття та види часу відпочинку

Назва:
Поняття та види часу відпочинку
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,67 KB
Завантажень:
478
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Поняття та види часу відпочинку


Законодавство про працю не дає визначення часу відпочинку. Наукою трудового права традиційно під часом відпочинку розу-міється час, протягом якого працівник є вільним від виконання трудових обов'язків і вправі використовувати його на власний розсуд. Тобто у трудовому праві право працівника на відпочи-нок тісно пов'язане не з тривалістю робочого часу, а скоріше з його обмеженням. Цей зв'язок яскраво виявився у конституцій-ній нормі. Згідно зі статтею 44 Конституції України: "Кожен, хто працює має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної що-річної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час. Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права ви-значаються законом". Отже, у законодавстві встановлюються мі-німальні державні стандарти і гарантії щодо забезпечення пра-ва працівника на відпочинок. Ці стандарти мають бути дотри-мані роботодавцем на підприємствах усіх форм власності. Водно-час відповідно до статті 9-1 КЗпП України підприємства, уста-
нови, організації в межах своїх повноважень і за рахунок влас-них коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із зако-нодавством трудові та соціально-побутові пільги. Однією з та-ких пільг може бути встановлення більш тривалої щорічної від- і пустки, додаткових відпусток, скороченої тривалості робочого дня. j Такі норми є локальними, вони встановлюються роботодавцем разом з виборним органом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві (п. 4 ст. 38 Закону України "Про про-фесійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (в редакції Зако-ну від 13 грудня 2001 p.).
Законодавством встановлені такі види часу відпочинку:—
перерви протягом робочого дня (зміни);—
щоденний відпочинок (міжзмінна перерва);—
вихідні дні (щотижневий відпочинок);—
святкові й неробочі дні;—
відпустки.
Перерви протягом робочого дня. Відповідно до ст. 66 КЗпП І перерва для відпочинку і харчування надається тривалістю не більше 2 годин. Така перерва повинна надаватись, як правило, через 4 години після початку роботи. Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового роз-порядку. Працівники використовують час перерви на свій роз-суд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи. На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не мож-на, працівникам повинна бути надана можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюється власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом під-приємства, установи, організації. Перерви для відпочинку і хар-чування не включаються в робочий час і не оплачуються.
Законодавством також передбачені спеціальні перерви. При роботі на відкритому повітрі в холодну пору року за рішенням роботодавця встановлюються перерви для обігрівання. При цьо-му власник або уповноважений ним орган узгоджує з профспілко-вим комітетом кількість і тривалість таких перерв, а також облад-нання місць обігрівання. Перерви для обігрівання включають-ся в робочий час (п. 4 Правила о работе на открытом воздухе в холодное время года: Обязательное постановление НКТ СССР от
11 декабря 1929 г. // Кодекс законів про працю України з по-статейними матеріалами // Бюлетень законодавства і юридич-ної практики України. — 1997. — № 11—12. — С. 382).
Правила про умови праці вантажників при вантажно-розван-тажувальних роботах, затверджені НКП СРСР 20 вересня 1931 р. (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріала-ми // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1997. — № 11—12. — С. 382), передбачають, крім обідньої пере-рви, спеціальні перерви для відпочинку, що входять до робочого часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Інше на тему: Поняття та види часу відпочинку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок