Головна Головна -> Інше українською -> Право -> ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Назва:
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
25,33 KB
Завантажень:
23
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Контрольна робота
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ


Постанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328
Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1 Затвердити Положення про Державний комітет Укра-їни по нагляду за охороною праці, що додається.
2. З метою створення необхідних умов для роботи працівників органів Державного комітету по нагляду за охо-роною праці та його територіальних органів підприємствам, установам і організаціям, підконтрольним цьому Коміте-тові, місцевим державним адміністраціям:
безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язків службовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною доку-ментацією з питань охорони праці, необхідним спецодя-гом, захисними засобами на період обстеження, транспор-том для доставки їх на об'єкти, що перевіряються;
виділяти на договірних засадах приміщення для служ-бового і спеціального автотранспорту; .
забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальними послугами, паливом, телефонним зв'яз-ком, усіма видами соціально-побутового, культурного і медичного обслуговування, в тому числі надавати місця в дошкільних виховних закладах, дитячих оздоровчих та-борах, будинках відпочинку та профілакторіях у порядку, встановленому чинним законодавством.
3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобіль-ного, морського та річкового транспорту при виконанні посадовими особами Державного комітету по нагляду за охороною праці та його територіальних органів своїх обов'яз-ків забезпечувати першочергово їх квитками для проїзду.
4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1991 р. № 218 «Питання Державного комітету України по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду» (ЗП України, 1991, № 11, ст.106).
Прем'єр-міністр України Міністр Кабінету Міністрів України
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ
ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328
1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Мініс-трів України.
Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснює державний нагляд за додержанням зако-нодавчих та інших нормативних актів з охорони праці і при користуванні надрами.
2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабі-нету Міністрів України, а також цим Положенням. У межах своїх повноважень Комітет організує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх виконанням.
Комітет узагальнює практику застосування-актів зако-нодавства з питань, що входять до його компетенції, роз-робляє пропозиції щодо його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є:
комплексне управління охороною праці на державному рівні;
здійснення державного нагляду за додержанням у про-цесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці й виробни-чого середовища, а також за проведенням робіт по геоло-гічному вивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральної сировини;
проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введення в експлуатацію нових і реконстру-йованих підприємств, об'єктів .і засобів виробництва;
координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці;
розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду та охорони праці.
4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладеник на нього завдань;
1) розробляє за участю міністерств, інших центральник органів державної виконавчої влади і профспілок націо-нальну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Інше на тему: ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок