Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору

Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору

Назва:
Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,46 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору


План
Поняття та види переведень на іншу роботу.
Поняття робочого часу та його види.
Функції господарського договору


1. Поняття та види переведень на іншу роботу.
Переведення на іншу роботу - це доручення працівникові виконання роботи, не обумовленої в необхідних умовах трудо-вого договору, тобто такої, яка не відповідає чи то його спеціальності, чи кваліфікації, чи посаді, або роботи, при ви-конанні якої змінюється обсяг чи характер обов'язків, розмір заробітної плати, місцевість та інші істотні умови.
Переведення на іншу роботу можна класифікувати за таки-ми ознаками: строки; місце; джерело надходження ініціативи; мета; причина.
В залежності від строку переведення поділяються на постійні і тимчасові. За місцем виконання роботи поділяються на: переведення в межах одного підприємства, установи, ор-ганізації для виконання іншої роботи, не обумовленої трудовим договором; переведення на інше підприємство, установу, ор-ганізацію в тій же місцевості і переведення в іншу місцевість, в тому числі разом з підприємством, установою, організацією. В залежності від джерела надходження ініціативи, переведен-ня може бути: з ініціативи роботодавця; з ініціативи працівни-ка; з ініціативи третіх осіб. Переведення працівника на іншу роботу може здійснюватись з певною метою. Наприклад, з ме-тою заохочення сумлінного працівника переводять на вищу по-саду (більшеоплачувану) або навпаки, з метою покарання (при спеціальній дисциплінарній відповідальності) та інше.
Переведення працівника на іншу роботу, зазвичай, пов'язується з певною причиною, наприклад, у зв'язку з пере-розподілом кадрів; у зв'язку із скороченням штату чи чисель-ності працівників; у зв'язку з аварією, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, іншими обставинами, які можуть поста-вити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей; у зв'язку із заміною відсутнього працівника; у зв'язку із про-стоєм; у зв'язку із погіршенням стану здоров'я працівника (пе-реведення на легшу роботу) та іншою виробничою необхідністю.
Переведення на іншу роботу допускається тільки за згодою працівника. Роботодавець має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров'я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обста-вин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попереднь-ою роботою. Але і в цих випадках забороняється тимчасове пе-реведення на іншу роботу вагітних жінок, жінок, які мають дитину-інваліда або дитину віком до шести років, а також осіб віком до вісімнадцяти років без їх згоди.
2. Поняття робочого часу та його види.
Робочий час - це встановлений законодавством відрізок ка-лендарного часу, протягом якого працівник відповідно до пра-вил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Ст. 45 Конституції України гарантується працівникові встановлену законом тривалість робочого часу. Тобто законо-давством про працю встановлена певна межа тривалості робо-чого часу, яка не може бути збільшена у локальних нормах, якими в більшості випадків здійснюється регулювання трива-лості робочого часу на конкретних підприємствах, в устано-вах, організаціях.
Поряд із загальним поняттям робочого часу в законо-давстві здійснюється його розмежування на окремі види: нор-мований і ненормований.
Нормований робочий час у свою чергу поділяється на: ро-бочий час нормальної тривалості, скорочений робочий час і не-повний робочий час.
Нормальна тривалість робочого часу встановлюється для загального кола працівників і не може перевищувати 40 годин на тиждень. Але при укладенні колективного договору підприємства і організації можуть встановлювати і меншу нор-му тривалості робочого часу (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Поняття та види переведень на іншу роботу. Поняття робочого часу та його види. Функції господарського договору

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок