Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності

Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності

Назва:
Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,44 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Контрольна робота
Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності


План.
1. Види підприємств колективної власності в Україні.
2. Робочий час та час відпочинку.
3. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності.
Список використаної літератури


1. Види підприємств колективної власності в Україні.
Однією з організаційних форм господарської діяльності є підпри-ємства, види яких визначені в законі залежно від форм власності — при-ватні, колективні, державні, комунальні, підприємства з іноземними інвестиціями.
Відтак слід, мабуть, зазначити, що законодавство дозволяє і заохо-чує приватну господарську і підприємницьку діяльність як індивідуаль-ну, сімейну, так і з правом найму робочої сили. Закон не обмежує ні кількості найманих працівників, ні розміру приватного капіталу. Це означає, що приватні підприємства є рівноправними суб'єктами вироб-ничої, комерційної та іншої діяльності.
Відповідно до визначення законодавством України такої форми власності, як колективна, воно вирізняє окремий вид підприємств — колективні2. Підприємством колективної власності, за Господарським кодексом, визнається корпоративне або унітарне підприємство, що діє на основі колективної власності засновників. Ними є виробничі коопе-ративи, підприємства споживчої кооперації, громадських та релігійних організацій, інші підприємства, передбачені законом.
Майно колективного підприємства і становить колективну, влас-ність цього підприємства. В ньому визначаються вклади учасників в це майно, на базі якого створено колективне підприємство, та їх вклади в приріст майна після його заснування.
Різновидом колективних підприємств є виробничі кооперативи — добровільні об'єднання громадян на засадах членства з метою спільної виробничої чи іншої діяльності, що базується на їх особистій трудовій участі та об'єднанні майнових пайових внесків, участі в управлінні підприємством та розподілі доходу між членами кооперативу відповідно до їх участі в його діяльності (ст. 95 ГК України). Такого ж змісту ви-значення виробничого кооперативу міститься в Законі України від 10 липня 2003 року «Про кооперацію».
Діяльність кооперативу базується на принципах добровільного всту-пу в кооператив і безперешкодного виходу з нього, особистої трудової участі членів кооперативу та їх участі в управлінні його справами. В складі кооперативу можуть створюватися структурні підрозділи, зокрема тери-торіально відокремлені. Кооператив має право відкривати свої філіали та представництва.
Засновниками (членами) виробничого кооперативу можуть бути громадяни, іноземці та особи без громадянства. їх кількість не може бути меншою ніж три особи. Кооператив вважається створеним і набу-ває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.
Майно кооперативу формується за рахунок грошових та матеріаль-них внесень його членів, виробленої ним продукції, доходів від ре-алізації та іншої діяльності, надходжень від продажу цінних паперів та інших джерел, передбачених статутом кооперативу.
Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право кори-стування належною їм земельною ділянкою в порядку, визначеному зе-мельним законодавством. Майно виробничого кооперативу відповідно до його статуту поділяється на пайовий та неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу. Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Порядок формуван-ня і розміри неподільного фонду встановлюються статутом.
Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах і пропорційно до очікуваної участі члена кооперативу в госпо-дарській діяльності останнього.
У разі виходу з кооперативу його член має право одержання свого паю в порядку і строки, визначені статутом кооперативу (ст. 99 ГК України).
Управління виробничим кооперативом здійснюється на основі само-врядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань діяльності кооперативу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок