Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття і види посадової особи

Поняття і види посадової особи

Назва:
Поняття і види посадової особи
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
8,81 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з курсу “Державна служба”
на тему:
“Поняття і види посадової особи”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття, види та принципи державної служби
2. Посада і посадова особа
3. Класифікація посад державних службовців за категоріями та рангами
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Інститут державної служби продовжує і завершує організа-ційне оформлення державного механізму, а найголовніше — робить цей механізм здатним практично вирішувати будь-які питання галузі державного управління.
Організуючи й формуючи свою державну службу, дер-жава насамперед використовує правовий інструментарій. За допомогою юридичних норм здійснюється як організа-ція державної служби, так і регламентація практичної ді-яльності державних службовців щодо реалізації наданих їм повноважень. Це, зокрема, встановлення посадових най-менувань, визначення повноважень відповідно до посади, вироблення правил вступу на державну службу, прохо-дження служби та просування по ній, укладання докумен-тів і порядок роботи з ними, прийом громадян і розгляд їх звернень, застосування заходів заохочення і відповідаль-ності, припинення службових відносин тощо.
Основним нормативним документом, що регламентує питання державної служби в Україні, є Закон "Про дер-жавну службу" від 16 грудня 1993 p. Стаття 1 Закону "Дер-жавна служба і державні службовці" визначає, що держав-на служба — це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті, щодо практич-ного виконання завдань і функцій держави, за що їм ви-плачується заробітна платня із державного бюджету. Закон визначив поняття "посади" і "посадові особи".
Посада — це визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними ак-тами коло службових повноважень.
Посадовими особами вважаються керівники та заступни-ки керівників державних органів та їх апарату, інші дер-жавні службовці, на яких законами або іншими норматив-ними актами покладено здійснення організаційно-розпо-рядчих та консультативно-дорадчих функцій.
1. Поняття, види та принципи державної служби
Державна служба органічно пов'язана з державою, її роллю та місцем у житті суспільства. В діяльності державних службовців реалізуються завдання та функції держави, оскільки кожна посада — це коло службових повноважень, які складають частину компетенції відповідного органу, вона невідривне пов'язана з його структурою і в той же час має на меті організацію особового складу державного органу чи його апарату — державних службовців. Таким чином, якщо державну службу розглядати з ошяду на місце, яке вона посідає в державній організації, то вона починається там, де встановлюєть-ся посада. Встановлення посад завершує організацію державних органів та їх апарату.
Слід відмітити, що державна служба, в свою чергу, залежно від форми діяльності поділяється на види: державна служба в апараті законодавчих органів, державна служба в органах виконавчої влади (органах державного управління та їх апараті), державна служба в судових органах та органах прокуратури. Цим підкреслюється, що державна служба, будучи завжди органічно пов'язаною з державою, в реальній дійсності втілюється у виконання певних завдань і функ-цій держави — законодавчих, виконавчих, судових, прокурорсько-наглядових; її напрямки фактично відповідають основним формам державної діяльності. Державна служба певною мірою відображує факт суспільного поділу праці, підкреслює різноманітність її видів.
Державний апарат організує виконання державних функцій в політичній, господарській, соціально-культурній та інших сферах. Без нього неможливі цілеспрямований вплив на всі сторони життя суспільства, вирішення найбільш важливих справ державного та громадського життя.
Державна служба в Україні — це професійна діяльність осіб. що займають посади в державних органах та їх апараті з метою практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Поняття і види посадової особи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок