Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Підстави виникнення авторського права.Первинне і похідне авторське право

Підстави виникнення авторського права.Первинне і похідне авторське право

Назва:
Підстави виникнення авторського права.Первинне і похідне авторське право
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,28 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни “Інтелектуальна власність”
на тему:
“Підстави виникнення авторського права.
Первинне і похідне авторське право”


ПЛАН
Вступ
1. Підстави виникнення авторського права
2. Поняття авторського права
3. Основні функції та принципи авторського права
4. Історія і еволюція похідних прав


Вступ
В Україні розвивається національна система авторського права і суміжних прав. З 23 лютого 1994 року діє Закон України «Про авторське право і суміжні права», положення якого від-повідають міжнародним стандартам у цій досить важливій сфері ін-телектуальної власності, яка зачіпає інтереси вчених, письменників, композиторів, художників, архітекторів, дизайнерів, кінематогра-фістів, журналістів, фотохудожників, а також виконавців, виробни-ків фонограм, організацій ефірного і кабельного мовлення.
Наша молода незалежна держава, будучи членом Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, Всесвітньої конвенції про авторське право, прагне приєднатися і до інших міжнародних дого-ворів, що регулюють відносини, пов'язані з використанням творів, комп'ютерних програм, фонограм, телерадіопрограм, увійти рівно-правним членом в європейську та світову інтелектуальну спільноту, де гідно оцінюються здобутки творчої праці.
Практична цінність законодавства у сфері авторського права і су-міжних прав залежить від ефективності його реалізації.
1. Підстави виникнення авторського права
***************
2. Поняття авторського права
Авторське право, як частина цивільного законодавства, регулює відносини, по-в'язані з використанням творів літератури, науки і мистецтва. У цих відносинах бе-руть участь, з одного боку, автори творів, їх спадкоємці, правонаступники та інші володільці авторського права, з другого — організації, заінтересовані у використан-ні творів: видавництва, редакції періодичних видань, кіностудії, телестудії, радіо-станції, театри, концертні організації, фірми звукозапису тощо.
Відповідно законо-давство забезпечує охорону прав не тільки авторів творів, а й творців об'єктів суміж-них прав (виконавців, виробників фонограм, радіомовних і телевізійних компаній), що сприяють розповсюдженню цих творів. Охорона прав творців об'єктів суміжних прав або професій, суміжних з творчими професіями, становить особливий інтерес для країн, що розвиваються, оскільки дає змогу захистити в законодавчому поряд-ку фольклорні твори шляхом охорони прав саме цих суміжних професій.
Існують відмінності між майновими правами автора і його особистими немайновими правами, які в сукупності і утворюють авторське право. Авторське право звичайно розуміється як виняткове право автора твору, що надається йому зако-ном, оголосити себе автором твору, відтворювати його, розповсюджувати або до-водити його до відома публіки якими-небудь способами і засобами, а також доз-воляти іншим особам використовувати твір певними способами.
Основним положенням авторського права є монопольне право автора на обна-родування твору — дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За життя автора ніхто, крім самого автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином. Використання твору після об-народування підкоряється певним правилам, Автор, який володіє правами на свій твір, і твір (або його правовласник) користуються правовим захистом. Але ав-торське право на твір не пов'язано з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому він виражений. Тому перехід права власності на матеріальний об'єкт або право володіння матеріальним об'єктом не тягне за собою перехід авторських прав на твір як благо нематеріальне.
Часто охорона авторських прав є гарантією інвестицій, що вкладаються в опуб-лікування твору, сприяє отриманню і цілеспрямованому розподілу прибутку між автором і особами, які сприяли використанню його твору,
У тих країнах, де існує таке законодавство, його практична цінність залежить від ефективності застосування.
Не зовсім правильно порівнювати прибутки, які автор може отримати від вико-ристання твору, що охороняється авторським правом, із заробітною платою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Підстави виникнення авторського права.Первинне і похідне авторське право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок