Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Поняття та види форм державного управління

Поняття та види форм державного управління

Назва:
Поняття та види форм державного управління
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,89 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з адміністративного права
на тему:
“Поняття та види форм державного управління”


ПЛАН
1. Поняття форм державного управління
2. Види форм державного управління


1. Поняття форм державного управління
Форма управління — це зовнішній вияв конкретних дій, які здійснюються органами виконавчої влади для реалізації поставле-них перед ними завдань
Термін «форма» означає вид, будь-який зовнішній вияв певно-го змісту Якщо функції управління розкривають основні напрями цілеспрямованого впливу суб'єктів управління на об'єкти управлін-ня то форми управління — це шляхи здійснення такого цілеспрямо-ваного впливу, тобто форми управління показують, як практично здійснюється управлінська діяльність.
Процес реалізації завдань і функцій знаходить свій юридичний вияв у відповідних формах. Форми управлінської діяльності визна-чаються характером відносин у сфері управління. Вони складають-ся в процесі здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності. Управ-лінська діяльність викликає різні наслідки: одні дії призводять до
юридичних наслідків, інші — ні.
Форми управлінської діяльності прямо чи опосередковано обу-мовлені тими юридичними приписами, за допомогою яких держава регулює діяльність виконавчої влади. Вони (форми) закріплюються в Конституції України (ст. 117), законах, положеннях, стандартах. Органи виконавчої влади обирають ті форми, які видаються за да-них конкретних умов найбільш виправданими та ефективними. Це означає що в процесі управлінської діяльності відповідні органи виконавчої влади (посадові особи) на основі чинного законодавства самостійно встановлюють обов'язкові правила поведінки (норми права) з питань, що віднесені до їх компетенції. Під час практично-го виконання завдань, покладених на апарат управління, вони реа-лізують розпорядчі повноваження, змістом яких є виконання вимог закону і організація застосування правових норм, а у передбачених законом випадках здійснюють адміністративну юрисдикцію. Ця діяльність органів управління пов'язана з виданням правових актів, які тягнуть за собою певні юридичні наслідки, тобто ведуть до ви-конання, зміни або припинення адміністративних правовідносин між суб'єктом і об'єктом управління, іє правовими формами.
Здійснення виконавчої влади у правовій формі є виразом того, що повноваження, якими наділені управлінські органи, носять дер-жавно-владний характер з точно визначеним способом їх втілення в життя шляхом видання юридичних актів.
Але значна частина діяльності виконавчої влади не втілюється в правову форму, не пов'язана з виданням правових актів та здійснен-ням юридичне значущих дій, тобто не породжує, не змінює та не припиняє адміністративних правовідносин. Ця частина діяльності виконавчої влади є не правовою, а організаційною формою, яка безпосередньо не викликає юридичних наслідків (проведення нарад, інструктування, контроль, добір кадрів тощо). Неправові форми, як правило, є підставою для наступного здійснення виконавчою владою дій юридичного характеру.
Неправові форми здійснення виконавчої влади також можуть виникати після правових форм. Неправові форми управлінської діяльності пов'язані з правом, але в загальному вигляді є опосеред-кованими. Їх здійснення базується на правовій основі шляхом вста-новлення загальної процедури, в них також визначаються повнова-ження суб'єктів управління на їх здійснення. Неправові форми, як і правові, пов'язані з компетенцією органу виконавчої влади та його державно-владними повноваженнями. Відповідний орган виконав-чої влади реалізує свою компетенцію шляхом не тільки видання юридичних актів, а й проведення різного роду організаційних заходів та здійснення матеріально-технічних дій.
Дії органів виконавчої влади (їх посадових осіб) здійснюються в межах їх компетенції і є формами управління. Ці форми управлін-ської діяльності також поділяються на правові та неправові.


2. Види форм державного управління
Дії органів виконавчої влади можуть бути відповідним чи-ном згруповані, тобто зведені в певні однорідні групи за ознакою за-гальності чи подібності їх зовнішнього вияву.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Інше на тему: Поняття та види форм державного управління

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок