Головна Головна -> Інше українською -> Право -> Робоча програма виробничої практики із спеціальності “Правознавство”

Робоча програма виробничої практики із спеціальності “Правознавство”

Назва:
Робоча програма виробничої практики із спеціальності “Правознавство”
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
5,52 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Робоча програма виробничої практики із спеціальності “Правознавство”


Вступ
Відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.
Освіта-основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства і держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини, її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, забезпечення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Виробнича юридична практика студентів є надзвичайно важливою і невід’ємною складовою частиною навчального процесу, а також одним із основних видів підготовки студентів до майбутньої роботи за спеціальністю „Правознавство”.
Основна мета виробничої практики полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентами під час навчання, а також набуття практичних навиків роботи з обраної спеціальності.
Виробнича практика передбачає такі завдання: подальше та поглиблене засвоєння теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення цивільного, сімейного, трудового, господарського права та інших правових дисциплін; набуття практичних умінь та навичок щодо тлумачення та застосування законів, інших нормативно-правових актів що регулюють господарську діяльність підприємств та організацій, заснованих на різних формах власності; надання кваліфікованої правової оцінки фактам, обставинам та іншим питанням, що виникають в результаті господарських спорів; прийняття рішень та вчинення інших правових дій у повній відповідності до чинного законодавства; набуття вмінь та навичок у складенні та оформленні правових документів, наданні кваліфікованої консультації та необхідної юридичної допомоги.
Виконання цих завдань здійснюється в процесі самостійного виконання студентами визначених програмою загальних та індивідуальних завдань під час проходження практики шляхом ознайомлення з формами та методами роботи юрисконсультів; вивчення документації, яка ведеться юридичними службами; здійснення студентом під керівництвом юристів процесуальних дій в якості юрисконсульта, підготовки добірки різноманітних процесуальних та інших документів.
Розділ 1. Основні права та обов’язки керівників практики та студентів-практикантів
Керівник практики від кафедри зобов’язаний:
ознайомити всіх студентів з їх правами та обов’язками під час проходження виробничої практики;
повідомити мету та завдання на весь період практики;
довести до відома студентів програму практики і ознайомити з графіком її проходження;
поінформувати студентів, як правильно оформити матеріали практики, тобто заповнення щоденника проходження практики, складання звіту про проходження практики тощо;
постійно надавати допомогу студентам при вирішенні складних неординарних питань, які виникають під час проходження практики;
постійно здійснювати контроль за проходженням практики.
Керівник практики за місцем її проходження повинен:
вказати і поінформувати студента про його робоче місце на час проходження практики;
затвердити робочий план, складений студентом-практикантом на базі програми практики, враховуючи умови та специфіку конкретного місця практики;
здійснювати постійне керівництво практикою студентів, тобто давати необхідні вказівки та завдання, контролювати їх належне виконання;
після успішного закінчення практики підписати щоденник і надати відповідну характеристику на кожного студента зокрема в якій висвітлити:
На якому підприємстві та організації, проходив практику студент, хто був його безпосереднім керівником;
Наскільки якісно і повно виконані програма практики та індивідуальне завдання, підготовлена добірка процесуальних та інших документів;
Рівень теоретичної та практичної підготовки практиканта, його вміння користуватися набутими знаннями;
Ставлення до роботи юрисконсульта, прояви ініціативи та творчого підходу до даної діяльності;
Виявлені недоліки в підготовці студента та найбільш характерні труднощі, з якими він зіткнувся;
Особисті та ділові якості практиканта: воля, добросовісність, дисциплінованість, рішучість, комунікабельність, діловитість, самостійність, гнучкість мислення та інше;
негайно повідомити дирекцію юридичного інституту університету про допущені студентом-практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правила етики, невиконання ним програми практики та інші проступки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Робоча програма виробничої практики із спеціальності “Правознавство”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок